PROGRAM USAVRŠAVNJA IZ JAVNE NABAVE: Izazovi u postupcima javne nabave kroz praksu relevantnih institucija u RH - 11.10.2023. (online edukacija)

Radionice

Ovaj program usavršavanja odobrilo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Po završetku Programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju Programa usavršavanja te ostvaruju 8 bodova za obnovu certifikata.

Upute za polaznike online edukacija (webinara) iz javne nabave koje organizira TIM4PIN

Program

Naziv programa Izazovi u postupcima javne nabave kroz praksu relevantnih institucija u RH
Evidencijski broj 2023-0297
Trajanje programa 8 nastavnih sati
Raspored predavanja
09:00 – 10:30
(90 minuta/2 nastavna sata)
Izrada dokumentacije o nabavi -1.dio

 • Definiranje tehničkih specifikacija
 • Diskriminirajuće tehničke specifikacije
 • Upućivanje na marku ili izvor – jednakovrijednost
 • Upućivanje na norme – jednakovrijednost
 • Mogu li se dokazi tehničkih specifikacija tražiti u samoj ponudi?

Najčešće pogreške kroz praksu DKOM-a i VUS-a

10:30 – 10:45 Stanka
10:45 – 12:15
(90 minuta/2 nastavna sata)
Izrada dokumentacije o nabavi – najčešće pogreške- 2.dio

 • Izrada troškovnika
 • Kriteriji za odabir gospodarskih subjekata – uvjeti i dokazi sposobnosti

• sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

• ekonomska i financijska sposobnost

• tehnička i stručna sposobnost

 • Ostali uvjeti naručitelja u DON

Najčešće pogreške kroz praksu DKOM-a i VUS-a

12:15 – 12:45 Stanka
12:45 – 14:15
(90 minuta/2 nastavna sata)
Pregled i ocjena ponuda – 1.dio

 • Redoslijed pregleda i ocjene ponuda
 • Jamstvo za ozbiljnost ponude
 • Pojašnjenje i upotpunjavanje –članak 293.ZJN 2016
 • Izuzetno niska cijena ponude –članak 289.ZJN 2016

Najčešće pogreške kroz praksu DKOM-a i VUS-a

14:15 – 14:30 Stanka
14:30 – 16:00
(90 minuta/2 nastavna sata)
Pregled i ocjena ponuda – 2.dio

 • Provjera podataka navedenih u  ESPD-u – članak 262.ZJN 2016
 • Traženje ažuriranih popratnih dokumenata – članak 263.ZJN 2016
 • Dohvat podataka iz EOJN
 • Trenutak dokazivanja sposobnosti gospodarskog subjekta
 • Tehnička i stručna sposobnost – upotpunjavanje referenci
 • Tehnička i stručna sposobnost-oslanjanje vs. podugovaranje

Najčešće pogreške kroz praksu DKOM-a i VUS-a

Detalji

PROGRAM USAVRŠAVNJA IZ JAVNE NABAVE: Izazovi u postupcima javne nabave kroz praksu relevantnih institucija u RH - 11.10.2023. (online edukacija)

Naknada za sudjelovanje:

159,27 €- 1.200,00 kn (oslobođeno PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u)

 

Materijal: Prezentacijski materijal u PDF formatu
Predavači: Nada Gunjača, Tomislav Medančić
Mjesto: Webinar, Online s osobnog računala
Datum i vrijeme održavanja:
11/10/23
09:00 h - 16:00 h
Prijaviti se možete:
 • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
 • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
 • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
 • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815