Škola računovodstva proračuna i proračunskih korisnika - 04.-07. listopada 2022. (on-line edukacija)

Radionice

OVLADAJTE RAČUNOVODSTVENIM PRAVILIMA, UPOTPUNITE SVOJE ZNANJE, RAZMIJENITE ISKUSTVA I POTRAŽITE ODGOVORE NA VAŠE POSLOVNE DILEME!

U Hrvatskoj djeluje oko 4.000 proračunskih subjekata koji primjenjuju propisani sustav računovodstva i financijskog izvještavanja. Ovaj je sustav složen zbog višestruke svrhe financijskog izvještavanja, te složenosti proračunskih procesa koje primjenjuje. Sve većim uključivanjem proračunskih subjekata u porezni sustav nameće se potreba ustrojavanja izdvojenih računovodstvenih evidencija. Računovodstveni proces u uskoj je vezi s procesom planiranja i praćenja izvršavanja financijskih planskih dokumenata, a također u uskoj je korelaciji s dokazivanjem fiskalne odgovornosti čelnika proračunskih subjekta.

U Hrvatskoj se ne provodi sustavna izobrazba za obavljanje računovodstvenih poslova te se ova edukacija ocjenjuje vrlo potrebnom i društveno korisnom. Polaznici će edukacijom steći dodatna i ažurirati svoja znanja prvenstveno iz računovodstva i financijskog izvještavanja u sustavu proračuna, te usvojiti komplementarna znanja nužna za planiranje aktivnosti i izradu proračunskih planskih dokumenata, dobro financijsko upravljanje, praćenje financijske efikasnosti i zakonitosti u kontekstu fiskalne odgovornosti i primjene poreznog sustava.

Cilj škole

Upoznati i usavršiti polaznike u znanjima o sustavu proračuna, proračunskim procesima, ekonomskim i financijskim kategorijama u javnom sektoru, računovodstvenom praćenju poslovanja proračuna i proračunskih korisnika, financijskom izvještavanju, financijskom upravljanju, fiskalnoj odgovornosti i poreznom sustavu.

Predavanja i materijali temelje se na Zakonu o proračunu (NN 144/21) i  ažuriranim provedbenim propisima.

Kome je škola namijenjena?

Računovođama i financijskim djelatnicima proračunskih subjekata, čelnicima na operativnim razinama, internim revizorima i kontrolorima, ostalim zainteresiranima.

Naknada za sudjelovanje uključuje i dva TIM4PIN izdanja:

  1. Primjena Računskog plana proračuna – obrazloženja i primjeri knjiženja za 2022. godinu, Karačić, M., Vašiček, D. (2022.)
  2. Računski plan proračuna 2021. 

Sudionici po završetku škole dobivaju uvjerenje o pohađanju programa stručnog usavršavanja.

Webinar će biti interaktivan s mogućnošću postavljanja pitanja, no ukoliko već sada imate pitanja koja želite da budu obrađena u sklopu prezentacije možete ih poslati na email: prijave@tim4pin.hr.

Upute za polaznike online edukacija (webinara) koje organizira TIM4PIN

Program

Raspored škole Sati
I. DAN – Obilježja proračuna i proračunskih procesa 6
Institucionalni i zakonski okvir, obilježja i funkcije sustava proračuna 1
Proračunski proces i klasifikacije u proračunu 1
Financijsko poslovanje i fiskalna odgovornost 2
Nadzor i revizija u sustavu proračuna (državna revizija, interna revizija, sustav unutarnjih kontrola) 2
II. DAN – Planiranje proračuna i izrada financijskog plana, obilježja računovodstva 6
Planiranje proračuna i izrada financijskog plana – metodologija i praktični primjeri 2
Obilježja proračunskog računovodstva – poslovne knjige, knjigovodstvene isprave, inventura 1
Osnovna obilježja proračunskog računovodstva – Mjerenje i priznavanje osnovnih računovodstvenih kategorija 1
Klasifikacija, mjerenje i priznavanje imovine – dugotrajna nefinancijska imovina i financijska imovina – evidencije procesa – pravila i primjeri 1
Klasifikacija, mjerenje i priznavanje imovine – dugotrajna nefinancijska imovina i financijska imovina – evidencije procesa – pravila i primjeri 1
III. DAN – Računovodstveno evidentiranje prihoda, rashoda, imovine, obveza, primitaka i izdataka 6
Klasifikacija, mjerenje i priznavanje prihoda i rashoda poslovanja – pravila i primjeri 3
Zaduživanje i otplata kredita i vrijednosnih papira – pravila i primjeri
Praćenje i evidentiranje financiranja projekata iz fondova EU
2
Vlastiti izvori, utvrđivanje i raspored financijskog rezultata 1
IV. DAN – Financijsko izvještavanje i porezni tretman 6
Financijski izvještaji i izvještaji o izvršavanju proračuna – načela, pravila, sadržaj i primjeri sastavljanja 2
Konsolidacija financijskih izvještaja 1
Porezni položaj proračunskih subjekata u sustavu PDV-a i porez na dobit 2
Porezni položaj proračunskih subjekata – porez na dohodak 1

Detalji

Škola računovodstva proračuna i proračunskih korisnika - 04.-07. listopada 2022. (on-line edukacija)

Naknada za sudjelovanje:

3.300,00 kn (437,99 ), PDV uključen u cijenu  – fiksni tečaj konverzije= 7,53450

 

Materijal: Prezentacijski materijal u PDF formatu, dva stručna izdanja
Predavači: Savjetnici TIM4PIN-a, predstavnici akademske zajednice i nadležnih ministarstava, voditelj škole: prof.dr.sc. Vesna Vašiček
Mjesto: Webinar, Online s osobnog računala
Datum i vrijeme održavanja:
04/10/22
05/10/22
06/10/22
07/09/22
09:30 – 15:00 h
09:30 – 15:00 h
09:30 – 15:00 h
09:30 – 15:00 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815