ŠKOLA RAČUNOVODSTVA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA - 26.-29.9.2023. (on-line edukacija)

Radionice

OVLADAJTE RAČUNOVODSTVENIM PRAVILIMA, UPOTPUNITE SVOJE ZNANJE, RAZMIJENITE ISKUSTVA I POTRAŽITE ODGOVORE NA VAŠE POSLOVNE DILEME!

U Hrvatskoj djeluje oko 4.000 proračunskih subjekata koji primjenjuju propisani sustav računovodstva i financijskog izvještavanja. Ovaj je sustav složen zbog višestruke svrhe financijskog izvještavanja, te složenosti proračunskih procesa koje primjenjuje. Sve većim uključivanjem proračunskih subjekata u porezni sustav nameće se potreba ustrojavanja izdvojenih računovodstvenih evidencija. Računovodstveni proces u uskoj je vezi s procesom planiranja i praćenja izvršavanja financijskih planskih dokumenata, a također u uskoj je korelaciji s dokazivanjem fiskalne odgovornosti čelnika proračunskih subjekta.

U Hrvatskoj se ne provodi sustavna izobrazba za obavljanje računovodstvenih poslova te se ova edukacija ocjenjuje vrlo potrebnom i društveno korisnom. Polaznici će edukacijom steći dodatna i ažurirati svoja znanja prvenstveno iz računovodstva i financijskog izvještavanja u sustavu proračuna, te usvojiti komplementarna znanja nužna za planiranje aktivnosti i izradu proračunskih planskih dokumenata, dobro financijsko upravljanje, praćenje financijske efikasnosti i zakonitosti u kontekstu fiskalne odgovornosti i primjene poreznog sustava.

Cilj škole

Upoznati i usavršiti polaznike u znanjima o sustavu proračuna, proračunskim procesima, ekonomskim i financijskim kategorijama u javnom sektoru, računovodstvenom praćenju poslovanja proračuna i proračunskih korisnika, financijskom izvještavanju, financijskom upravljanju, fiskalnoj odgovornosti i poreznom sustavu.

Kome je škola namijenjena?

Računovođama i financijskim djelatnicima proračunskih subjekata, čelnicima na operativnim razinama, internim revizorima i kontrolorima, ostalim zainteresiranima.

Naknada za sudjelovanje uključuje i dva TIM4PIN izdanja u elektroničkom obliku:

 1. Primjena Računskog plana proračuna – obrazloženja i primjeri knjiženja za 2022. godinu, Karačić, M., Vašiček, D. (2022.)
 2. Računski plan proračuna 2021. 

Sudionici po završetku škole dobivaju uvjerenje o pohađanju programa stručnog usavršavanja. 

Po donošenju novih zakonskih propisa vezanih za proračunsko računovodstvo, polaznici će besplatno dobiti i ažurirana tiskana izdanja naših priručnika!

Webinar će biti interaktivan s mogućnošću postavljanja pitanja, no ukoliko već sada imate pitanja koja želite da budu obrađena u sklopu prezentacije možete ih poslati na email: prijave@tim4pin.hr.

Upute za polaznike online edukacija (webinara) koje organizira TIM4PIN

Program

Okvirni program škole 

I. DAN  – Obilježja proračuna, fiskalna odgovornost i nadzor

 • Zakonski okvir, obilježja i funkcije sustava proračuna

 • Proračunski proces i obvezne klasifikacije u proračunu

 • Nadzor i revizija u sustavu proračuna

 • Fiskalna odgovornost u sustavu proračuna

II. DAN  – Financijsko planiranje i  osnove računovodstva 

 • Planiranje proračuna i izrada financijskog plana – metodologija i praktični primjeri

 • Osnove financijskog računovodstva i temeljna pravila knjiženja

 • Klasifikacija, mjerenje i priznavanje prihoda i rashoda poslovanja– evidencije procesa – pravila i primjeri

 • Mjerenje i priznavanje imovine i obveza

III. DAN – Računovodstveno evidentiranje prihoda, rashoda, imovine, obveza, primitaka i izdataka

 • Klasifikacija, mjerenje i priznavanje kapitalnih prihoda i rashoda –pravila i primjeri

 • Priznavanje primitaka i izdataka, zaduživanje, jamstva i drugo

 • Vlastiti izvori, rezerve i rezerviranja

 • Utvrđivanje i raspodjela financijskog rezultata

IV. DAN  – Financijsko izvještavanje i porezni status

 • Zaduživanje i otplata kredita i vrijednosnih papira – pravila i primjeri

 • Praćenje  financiranja projekata iz fondova EU

 • Financijski izvještaji i konsolidacija

 • Porezni položaj proračunskih subjekata –  PDV i porez na dohodak

Detalji

ŠKOLA RAČUNOVODSTVA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA - 26.-29.9.2023. (on-line edukacija)

Naknada za sudjelovanje:

437,99 €  (3.300,00 kn), PDV uključen u cijenu  – fiksni tečaj konverzije= 7,53450

 

Materijal: Prezentacijski materijal i dva stručna izdanja u PDF formatu,
Predavači: Savjetnici TIM4PIN-a, predstavnici akademske zajednice i nadležnih ministarstava, voditelj škole: prof.dr.sc. Vesna Vašiček
Mjesto: Webinar, Online s osobnog računala
Datum i vrijeme održavanja:
26/09/23
27/09/23
28/09/23
29/09/23
09:30 – 15:00 h
Prijaviti se možete:
 • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
 • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
 • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
 • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815