WEBINAR: Aktualnosti u poslovanju proračuna i proračunskih korisnika na državnoj i lokalnoj razini

Radionice

Nastup nove proračunske godine uvijek iznova predstavlja zahtjevno razdoblje za računovođe i financijske djelatnike. Uz usvajanje novih zakonskih propisa i s njima povezanih postupaka, potrebno je pripremiti poslovne knjige i evidencije za izradu godišnjih financijskih izvještaja i poreznih prijava. Dodatnu obvezu svakako predstavlja i priprema za ispunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti i za davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti. Ovim webinarom nastojat ćemo rekapitulirati navedene obveze, iznijeti najnovija saznanja o pojedinim pitanjima te otkloniti moguće nedoumice.

Na radionici će tako biti dan pregled računovodstvenih aktualnosti koje su važne u pripremi za izradu godišnjih financijskih izvještaja i knjiženja u slijedećoj godini, te pregled ključnih odredbi Zakona o izvršavanju državnog proračuna RH za 2021. Također, osvrnut ćemo se i na novine i aktualnosti iz poreznih propisa koje se tiču i proračunskih subjekata.

Webinar će biti interaktivan s mogućnošću postavljanja pitanja, no ako već sada imate pitanja koja želite da budu obrađena u sklopu prezentacije možete ih poslati na email: prijave@tim4pin.hr.

Pretplatnici TIM4PIN Magazina za 2021. godinu na radionici sudjeluju po sniženoj cijeni. Status pretplatnika potrebno je naznačiti u napomeni narudžbe te ćemo Vam povratno dostaviti ponudu s popustom za pretplatnike.

Upute za polaznike online edukacija (webinara) koje organizira TIM4PIN

Program

PROGRAM RADIONICE
I. RAČUNOVODSTVENO – FINANCIJSKE AKTUALNOSTI

1. Procesiranje rezultata popisa imovine i obveza – usklađivanja, postupci s inventurnim razlikama, rashodovanje i otpis imovine i obveza

2. Specifičnosti priznavanja prihoda i rashoda za 2020.

• Usklađenje međusobnih prijenosa između proračunskih korisnika
• Financiranje iz EU izvora
• Vremenska razgraničenja prihoda i rashoda
• Prilagodbe za primjenu novina u računskom planu

3. Utvrđivanje i iskazivanje financijskog rezultata za 2020.

• Utvrđivanje rezultata po razinama praćenja
• Korekcija i raspodjela rezultata za 2020.
• Iskazivanje prenesenih viškova/manjkova u financijskim izvještajima

4. Financijski izvještaji za 2020.

• Obveza i rokovi predaje financijskih izvještaja
• Popunjavanje obrazaca godišnjih financijskih izvještaja
• Kontrole unutar i između obrazaca
• Izgled i sadržaj Bilješki

II. PREGLED KLJUČNIH ODREDBI ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA RH ZA 2021.
III. PRIPREME ZA SASTAVLJANJE IZJAVE O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA 2020. 
IV. POREZNE NOVINE I AKTUALNOSTI

Detalji

WEBINAR: Aktualnosti u poslovanju proračuna i proračunskih korisnika na državnoj i lokalnoj razini

Naknada za sudjelovanje:

750,00 kn (uključen PDV)

Za pretplatnike TIM4PIN Magazina za 2021. godinu naknada iznosi 625,00 kn (uključen PDV).

Molimo da status pretplatnika naznačite u napomeni narudžbe te ćemo Vam povratno dostaviti ponudu sa sniženom cijenom.

Materijal: Prezentacijski materijal u PDF formatu
Predavači: Savjetnici i suradnici iz nadležnih ministarstava
Mjesto: Webinar, Online s osobnog računala
Datum i vrijeme održavanja:
15/01/21
10:00– 14:00h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815