WEBINAR: Fiskalna odgovornost - novine, sastavljanje i predaja upitnika za 2020. - za trgovačka društva

Radionice

Rok predaje Izjave o fiskalnoj odgovornosti i kompletiranja dokaza uz testiranje u Upitniku o fiskalnoj odgovornosti te sastavljanje Upitnika za 2020. za trgovačka društva i druge pravne osobe utvrđene u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti je 31. ožujka 2021.

U listopadu 2019. godine Vlada je usvojila Uredbu o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila čiji je sastavni dio i izmijenjeni i prošireni Upitnik o fiskalnoj odgovornosti.

Obzirom da Upitnik i nadalje ostaje ključni alat za davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti i za samoprocjenu rada proračunskog sustava, s ciljem utvrđivanja koriste li se sredstva zakonito, namjenski svrhovito te funkcionira li sustav unutarnjih kontrola učinkovito i djelotvorno, okosnica ove radionice bit će pregled pitanja iz Upitnika po pojedinim područjima proračunskog procesa. Upitnik obuhvaća pitanja iz područja izvršavanja, javne nabave, računovodstva i izvještavanja te od 2019. i područja planiranja i transparentnosti stoga će sva pitanja iz ovih područja biti detaljno objašnjena tijekom radionice.

Nakon ove radionice znat ćete kako dobro popuniti Upitnik i dati Izjavu.

Radionica je namijenjena i ovlaštenim revizorima koji žele unaprijediti i/ili obnoviti svoja stručna znanja i vještine. Radionica je uključena u Godišnji plan i program aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora, na koji je Ministarstvo financija dalo prethodnu suglasnost. Pohađanjem radionice revizori ostvaruju 5 bodova iz područja OSTALA PODRUČJA.

Upute za polaznike online edukacija (webinara) koje organizira TIM4PIN

*Trgovačka društva, obrti, samostalne djelatnosti, ustanove i neprofitne organizacije iz privatnog sektora koji su registrirani i obavljaju djelatnost na području Sisačko-moslavačke županije oslobođeni su plaćanja naknade za sudjelovanje na predmetnom webinaru.

Program

PROGRAM RADIONICE
1. Pregled Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

 • krug obveznika davanja Izjave
 • OBRASCI Izjave o fiskalnoj odgovornosti
 • dodatni kriteriji za davanje Izjave na obrascu 1a
 • obvezna izobrazba iz područja fiskalne odgovornosti za čelnike
 • donošenje procedura
2. Upitnik o fiskalnoj odgovornosti

2.1. PODRUČJE PLANIRANJA

 • obveze po pitanjima
2.2. PODRUČJE IZVRŠAVANJA PRORAČUNA/FINANCIJSKOG PLANA

 • najznačajnija pitanja
2.3. PODRUČJE JAVNE NABAVE

 • osvrt na usklađivanje sa Zakonom o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16)
 • pitanja koja moraju odgovoriti obveznici koji nemaju javne nabave
2.4. PODRUČJE RAČUNOVODSTVA

 • najznačajnija pitanja
 • slanje otvorenih stavaka s 31.10.2020.
 • provođenje popisa potraživanja i obveza po pojedinom dužniku i vjerovniku
2.5. PODRUČJE IZVJEŠTAVANJA I OSTALO

 • najznačajnija pitanja
2.6. TRANSPARENTNOST

 • objava dokumenata u strojno čitljivom obliku
 • objava godišnjeg plana rada, financijskih planova i financijskih izvještaja

Detalji

WEBINAR: Fiskalna odgovornost - novine, sastavljanje i predaja upitnika za 2020. - za trgovačka društva

Naknada za sudjelovanje:

700,00 kn (uključen PDV)

Za svakog sljedećeg polaznika iz iste institucije naknada iznosi 500,00 kn (uključen PDV).

 

Materijal: Prezentacijski materijal u PDF formatu
Predavači: Savjetnici i suradnici iz Ministarstva financija
Mjesto: Webinar, Online s osobnog računala
Datum i vrijeme održavanja:
04/03/21
10:00–15:00h
Prijaviti se možete:
 • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
 • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
 • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
 • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815