WEBINAR: Izazovi u postupcima javne nabave kroz praksu relevantnih institucija u RH

Radionice

Odredbom čl. 200. st. 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) propisano je da dokumentacija o nabavi mora biti jasna, precizna, razumljiva i nedvojbena, te izrađena na način da omogući podnošenje usporedivih ponuda. U svakom postupku javne nabave naručitelji imaju složen zadatak pravilne izrade dokumentacije o nabavi koja treba omogućiti slobodno tržišno natjecanje radi nabave robe, radova ili usluga po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude.

Kroz ovaj program usavršavanja pozabavit ćemo se ključnim izazovima u postupku izrade dokumentacije o nabavi te pregleda i ocjene ponuda kroz pregled najvažnije prakse Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokog upravnog suda RH. Između ostalog obradit ćemo najčešće pogreške koje se javljaju u vezi instituta pojašnjenja i upotpunjavanja ponuda (čl. 293. ZJN), izuzetno niske cijene ponude (čl. 289. ZJN), traženja ažuriranih popratnih dokumenata (čl. 263. ZJN), te oslanjanja na sposobnost drugih subjekata u odnosu na tehničku i stručnu sposobnost (čl. 273. ZJN).

Ovaj program usavršavanja važan je za osobe s certifikatom u području javne nabave jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za politiku javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Po završetku Programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju Programa usavršavanja kojima ostvaruju 8 bodova za obnovu certifikata.

Upute za polaznike online edukacija (webinara) iz javne nabave koje organizira TIM4PIN

Program

Naziv programa Izazovi u postupcima javne nabave kroz praksu relevantnih institucija u RH
Evidencijski broj
2021-0443
Trajanje programa 8 nastavnih sati
Raspored predavanja
09:00 – 10:30
(90 minuta/2 nastavna sata)
Izrada dokumentacije o nabavi -1.dio
– Definiranje tehničkih specifikacija
– Diskriminirajuće tehničke specifikacije
– Upućivanje na marku ili izvor – jednakovrijednost
– Upućivanje na norme – jednakovrijednost
– Mogu li se dokazi tehničkih specifikacija tražiti u samoj ponudi?
Najčešće pogreške kroz praksu DKOM-a i VUS-a
10:30 – 10:45 Stanka
10:45 – 12:15
(90 minuta/2 nastavna sata)
Izrada dokumentacije o nabavi-najčešće pogreške -2.dio
– Izrada troškovnika
– Kriteriji za odabir gospodarskih subjekata – uvjeti i dokazi sposobnosti
• sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
• ekonomska i financijska sposobnost
• tehnička i stručna sposobnost
– Ostali uvjeti naručitelja u DON
Najčešće pogreške kroz praksu DKOM-a i VUS-a
12:15 – 12:45 Stanka
12:45 – 14:15
(90 minuta/2 nastavna sata)
Pregled i ocjena ponuda – 1.dio
– Redoslijed pregleda i ocjene ponuda
– Jamstvo za ozbiljnost ponude
– Pojašnjenje i upotpunjavanje –članak 293. ZJN 2016
– Izuzetno niska cijena ponude –članak 289. ZJN 2016
Najčešće pogreške kroz praksu DKOM-a i VUS-a
14:15 – 14:30 Stanka
14:30 – 16:00
(90 minuta/2 nastavna sata)
Pregled i ocjena ponuda – 2.dio
– Provjera podataka navedenih u ESPD-u – članak 262. ZJN 2016
– Traženje ažuriranih popratnih dokumenata – članak 263. ZJN 2016
– Dohvat podataka iz EOJN
– Trenutak dokazivanja sposobnosti gospodarskog subjekta
– Tehnička i stručna sposobnost – upotpunjavanje referenci
– Tehnička i stručna sposobnost-oslanjanje vs podugovaranje

Detalji

WEBINAR: Izazovi u postupcima javne nabave kroz praksu relevantnih institucija u RH

Naknada za sudjelovanje:

1.200,00 kn (oslobođeno PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u)

 

Naknada uključuje prezentacijske materijale predavača. Za svakog sljedećeg polaznika iz iste institucije odobravamo popust u iznosu 100,00 kn po polazniku.

Materijal: Prezentacijski materijal u PDF formatu
Predavači: Nada Gunjača, Tomislav Medančić
Mjesto: Webinar, Online s osobnog računala
Datum i vrijeme održavanja:
22/12/21
09:00 h - 16:00 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815