WEBINAR: Izvršenje, izmjene i raskid ugovora o javnoj nabavi; Jamstva – pojašnjenje, upotpunjavanje i naplata

Radionice

Ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum mora biti sklopljen i izvršen u skladu s uvjetima određenim u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom. Navedeno predstavlja veliki izazov  kako za naručitelja tako i za odabranog ponuditelja budući da nije moguće predvidjeti tržišna kretanja, razvoj tehnologije i ostale okolnosti koje mogu značajno utjecati na izvršenje Ugovora/OS. Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16). Zakon je također uredio izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom izvršenja koje se smatraju značajnim (bitnim), odnosno slučajeve kada se mora provesti novi postupak javne nabave i raskinuti postojeći ugovor. Na naručitelju je da utvrdi okolnosti koje bi dovele do novog postupka javne nabave i raskida ugovora. Jedna od najvažniji radnji je svakako praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi bez kojeg je gotovo nemoguće utvrditi postojanje okolnosti temeljem kojih naručitelj može sa sigurnošću utvrditi radi li se o značajnim izmjenama ili o izmjenama koje nisu značajne u smislu Zakona o javnoj nabavi.

Od velike je važnosti za naručitelja imati i potrebna znanja o značenjima jamstava, kazni, garancija, njihovim određivanjima u dokumentaciji o nabavi te kontroli i analizi dostavljenih dokaznih sredstava. Važno je pravilno primijeniti odredbe članka 293. ZJN 2016 u odnosu na dostavljena „jamstva“ o čemu najviše saznanja stječemo iz rješenja DKOM-a. Također, potrebna je stručnost i kod provođenja eventualnih naplata, ukoliko do njih dođe.

Ovaj program usavršavanja važan je i za osobe s certifikatom u području javne nabave jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Po završetku Programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju Programa usavršavanja kojima ostvaruju 8 bodova za obnovu certifikata.

  Cilj radionice je kroz predavanje odgovoriti na pitanja:
 • Što su to „bitne izmjene ugovora o javnoj nabavi?
 • Kako postupiti kod određivanja koraka koji slijede nakon utvrđivanja određenih različitosti u odnosu „ugovorenog“ i „izvršenog“?
 • Kako pratiti izvršenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma?
 • Pretpostavke za raskid ugovora i primjena odredbi Zakona o obveznim odnosima!
 • Kako pravilno pristupiti raskidu ugovora?
 • Kako odrediti potrebna jamstva, odnosno njihovu vrstu i sredstvo?
 • Što su to jamstva, kazne i bankarske garancije?
 • Jamstva i predmet nabave; Najčešće pogreške naručitelja kod određivanja jamstava
 • Primjena, odnosno neprimjena odredbi članka 293. ZJN 2016
 • Kako sačiniti i pravilno popuniti te predati zahtjeve za izravnu naplatu zadužnice, bjanko zadužnice te bankarske garancije?

Upute za polaznike online edukacija (webinara) iz javne nabave koje organizira TIM4PIN

Program

Naziv programa Izvršenje, izmjene i raskid ugovora o javnoj nabavi; Jamstva – pojašnjenje, upotpunjavanje i naplata
Evidencijski broj
2020-0200
Trajanje programa 8 nastavnih sati
Raspored predavanja
09:00 – 10:30
(90 minuta/2 nastavna sata)
Uvod
• ZJN 2016
• Direktiva EU br. 24
• Zakon o obveznim odnosima
Sklapanje ugovora o javnoj nabavi
• Odluka o odabiru
• Obavijest o dodjeli ugovora
10:30 – 10:45 Stanka za kavu
10:45 – 12:15
(90 minuta/2 nastavna sata)
Izmjene ugovora o javnoj nabavi
• Značajne izmjene
• Dopuštene izmjene
• Dodatak ugovoru (Anex)
• Obavijest o izmjenama
• Žalba
Raskid ugovora o javnoj nabavi
• Mišljenja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta
• Raskid ugovora
• Zakon o obveznim odnosima
12:15 – 12:50 Stanka za ručak
12:50 – 14:20
(90 minuta/2 nastavna sata)

Vrste, sredstva i uvjeti jamstva
• Jamstva
• Kazne
• Bankarske garancije na poziv

14:20 – 14:30 Stanka za kavu
14:30 – 16:00
(90 minuta/2 nastavna sata)

Pojašnjenje i upotpunjavanje jamstava
• (Ne)primjena odredbi članka 293. ZJN 2016
• Najčešće pogreške
• Primjeri iz praksa DKOM-a

Naplata jamstva – ovršni postupak – ovrha
• Zahtjev za izravnu naplatu zadužnice
• Zahtjev za izravnu naplatu bjanko zadužnice
• Zahtjev za isplatu bankarske garancije

 

Detalji

WEBINAR: Izvršenje, izmjene i raskid ugovora o javnoj nabavi; Jamstva – pojašnjenje, upotpunjavanje i naplata

Naknada za sudjelovanje:

1.275,00 kn (uključen PDV, prezentacije, PRILOZI)

Za svakog sljedećeg polaznika iz iste institucije odobravamo popust u iznosu 100,00 kn po polazniku.

Materijal: Prezentacijski materijal u PDF formatu
Predavači: Davor Slivka
Mjesto: Webinar, Online s osobnog računala
Datum i vrijeme održavanja:
10/07/20
09:00 h - 16:00 h
Prijaviti se možete:
 • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
 • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
 • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
 • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815