WEBINAR: Izvršenje, izmjene i raskid ugovora o javnoj nabavi; Jamstva – pojašnjenje, upotpunjavanje i naplata

Radionice

Ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum mora biti sklopljen i izvršen u skladu s uvjetima određenim u dokumentaciji o nabavi i odabranom ponudom. Navedeno predstavlja veliki izazov  kako za naručitelja tako i za odabranog ponuditelja budući da nije moguće predvidjeti tržišna kretanja, razvoj tehnologije i ostale okolnosti koje mogu značajno utjecati na izvršenje Ugovora/OS. Naručitelj smije izmijeniti ugovor o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja bez provođenja novog postupka javne nabave samo u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16). Zakon je također uredio izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom izvršenja koje se smatraju značajnim (bitnim), odnosno slučajeve kada se mora provesti novi postupak javne nabave i raskinuti postojeći ugovor. Na naručitelju je da utvrdi okolnosti koje bi dovele do novog postupka javne nabave i raskida ugovora. Jedna od najvažniji radnji je svakako praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi bez kojeg je gotovo nemoguće utvrditi postojanje okolnosti temeljem kojih naručitelj može sa sigurnošću utvrditi radi li se o značajnim izmjenama ili o izmjenama koje nisu značajne u smislu Zakona o javnoj nabavi.

Od velike je važnosti za naručitelja imati i potrebna znanja o značenjima jamstava, kazni, garancija, njihovim određivanjima u dokumentaciji o nabavi te kontroli i analizi dostavljenih dokaznih sredstava. Važno je pravilno primijeniti odredbe članka 293. ZJN 2016 u odnosu na dostavljena „jamstva“ o čemu najviše saznanja stječemo iz rješenja DKOM-a. Također, potrebna je stručnost i kod provođenja eventualnih naplata, ukoliko do njih dođe.

Ovaj program usavršavanja važan je i za osobe s certifikatom u području javne nabave jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Po završetku Programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju Programa usavršavanja kojima ostvaruju 8 bodova za obnovu certifikata.

  Cilj radionice je kroz predavanje odgovoriti na pitanja:
 • Što su to „bitne izmjene ugovora o javnoj nabavi?
 • Kako postupiti kod određivanja koraka koji slijede nakon utvrđivanja određenih različitosti u odnosu „ugovorenog“ i „izvršenog“?
 • Kako pratiti izvršenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma?
 • Pretpostavke za raskid ugovora i primjena odredbi Zakona o obveznim odnosima!
 • Kako pravilno pristupiti raskidu ugovora?
 • Kako odrediti potrebna jamstva, odnosno njihovu vrstu i sredstvo?
 • Što su to jamstva, kazne i bankarske garancije?
 • Jamstva i predmet nabave; Najčešće pogreške naručitelja kod određivanja jamstava
 • Primjena, odnosno neprimjena odredbi članka 293. ZJN 2016
 • Kako sačiniti i pravilno popuniti te predati zahtjeve za izravnu naplatu zadužnice, bjanko zadužnice te bankarske garancije?

Program

Naziv programa Izvršenje, izmjene i raskid ugovora o javnoj nabavi; Jamstva – pojašnjenje, upotpunjavanje i naplata
Evidencijski broj
2020-0200
Trajanje programa 8 nastavnih sati
Raspored predavanja
09:00 – 10:30
(90 minuta/2 nastavna sata)
Uvod
• ZJN 2016
• Direktiva EU br. 24
• Zakon o obveznim odnosima
Sklapanje ugovora o javnoj nabavi
• Odluka o odabiru
• Obavijest o dodjeli ugovora
10:30 – 10:45 Stanka za kavu
10:45 – 12:15
(90 minuta/2 nastavna sata)
Izmjene ugovora o javnoj nabavi
• Značajne izmjene
• Dopuštene izmjene
• Dodatak ugovoru (Anex)
• Obavijest o izmjenama
• Žalba
Raskid ugovora o javnoj nabavi
• Mišljenja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta
• Raskid ugovora
• Zakon o obveznim odnosima
12:15 – 12:50 Stanka za ručak
12:50 – 14:20
(90 minuta/2 nastavna sata)

Vrste, sredstva i uvjeti jamstva
• Jamstva
• Kazne
• Bankarske garancije na poziv

14:20 – 14:30 Stanka za kavu
14:30 – 16:00
(90 minuta/2 nastavna sata)

Pojašnjenje i upotpunjavanje jamstava
• (Ne)primjena odredbi članka 293. ZJN 2016
• Najčešće pogreške
• Primjeri iz praksa DKOM-a

Naplata jamstva – ovršni postupak – ovrha
• Zahtjev za izravnu naplatu zadužnice
• Zahtjev za izravnu naplatu bjanko zadužnice
• Zahtjev za isplatu bankarske garancije

 

Detalji

WEBINAR: Izvršenje, izmjene i raskid ugovora o javnoj nabavi; Jamstva – pojašnjenje, upotpunjavanje i naplata

Naknada za sudjelovanje:

1.275,00 kn (uključen PDV, prezentacije, PRILOZI)

Za svakog sljedećeg polaznika iz iste institucije odobravamo popust u iznosu 100,00 kn po polazniku.

Materijal: Prezentacijski materijal u PDF formatu
Predavači: Davor Slivka
Mjesto: Webinar, Online s osobnog računala
Datum i vrijeme održavanja:
10/07/20
09:00 h - 16:00 h
Prijaviti se možete:
 • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
 • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
 • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
 • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815