WEBINAR: Javna nabava i EU projekti – planiranje, provedba i upravljanje ugovorima

Radionice

Dosadašnja primjena Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) pokazala je niz nejasnoća oko tumačenja Zakona pogotovo kada se radi o postupcima javnih nabava financiranih EU sredstvima. Navedeno je posebno važno jer u slučaju pogrešne ili nepravilne primjene pojedine odredbe ZJN 2016 dolazi do primjene financijskih korekcija koje mogu imati ozbiljne posljedice za proračun naručitelja.

Kako bi se izbjegla primjena financijskih korekcija od strane kontrolnih institucija i sankcioniranje nezakonitosti od strane Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u okviru ove radionice obradit ćemo specifičnosti izrade dokumentacije o nabavi, jednostavnu nabavu u EU projektima, upravljanje ugovorima o javnoj nabavi u EU projektima i najčešće pogreške kroz praksu DKOM-a i VUS-a, u cilju pomoći naručiteljima koji provode postupke javne nabave financirane sredstvima EU.

Ovaj program usavršavanja odobrilo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Po završetku Programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju Programa usavršavanja te ostvaruju 8 bodova za obnovu certifikata.

Upute za polaznike online edukacija (webinara) iz javne nabave koje organizira TIM4PIN

Program

Naziv programa Priprema dokumentacije o nabavi i upravljanje ugovorima u EU PROJEKTIMA – najbolja praksa i najčešće pogreške
Evidencijski broj
2021-0495
Trajanje programa 8 nastavnih sati
Raspored predavanja
09:00 – 10:30
(90 minuta)
Što je važno uspjeh EU projekta

• Dobro poznavanje obveza iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
• Primjenjivi propisi iz javne nabave i specifična pravila
• Pravila za neobveznike
• Planiranje provedbe javne nabave u EU projektu –Projektni plan nabave
• Ex ante kontrola postupka javne nabave – preporuke za pripremu

Jednostavna nabava u EU projektima

10:30 – 10:45 Stanka
10:45 – 12:15
(90 minuta)

Kako izbjeći nepravilnosti i financijske korekcije i umanjenje sredstava u EU projektima

 • Pravila o financijskim korekcijama
 • Ex post kontrola postupaka javne nabave
 • Provjere na licu mjesta
 • Postupak utvrđivanja nepravilnosti u EU projektima
 • Odluka o utvrđenoj nepravilnosti
 • Neprihvatljivost troškova utvrđenih tijekom provedbe
  postupaka provjere
12:15 – 12:45 Stanka za ručak
12:45 – 14:15
(90 minuta)
Najčešće nepravilnosti – iskustva korisnika

(umjetna podjela ugovora, diskriminirajuće tehničke specifikacije, jamstva, nepoštivanje rokova, osnova za isključenje, restriktivni uvjeti, izmjena uvjeta ugovora)

Najčešće pogreške kroz praksu DKOM-a i VUS

14:15 – 14:30 Stanka
14:30 – 16:00
(90 minuta)
Upravljanje ugovorima o javnoj nabavi u EU projektima

 • Izmjene ugovora o javnoj nabavi – dozvoljene i značajne
 • Kako provesti proceduru izmjena i povući sredstva EU
  projekta?
 • Pravna zaštita i prekršajne odredbe oko izmjena ugovora o
  javnoj nabavi
 • Izmjene ugovora o javnoj nabavi i utjecaj na Ugovor o dodjeli
  bespovratnih sredstava

Detalji

WEBINAR: Javna nabava i EU projekti – planiranje, provedba i upravljanje ugovorima

Naknada za sudjelovanje:

1.200,00 kn (oslobođeno PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u)

Naknada uključuje prezentacijske materijale predavača.

Za svakog sljedećeg polaznika iz iste institucije odobravamo popust u iznosu 100,00 kn po polazniku.

Materijal: Prezentacijski materijal u PDF formatu
Predavači: Nada Gunjača, Vlasta Linić
Mjesto: Webinar, Online s osobnog računala
Datum i vrijeme održavanja:
28/01/22
09:00 h - 16:00 h
Prijaviti se možete:
 • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
 • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
 • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
 • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815