WEBINAR: Javna nabava za početnike

Radionice

Cilj radionice je svim zainteresiranim polaznicima naručitelja i ponuditelja, prije svega početnicima u javnoj nabavi, na što jednostavniji način prikazati cjelovit ciklus javne nabave u praksi kroz ključne faze i korake s primjenom na otvoreni postupak javne nabave. Aktivnosti koje moraju poduzeti naručitelji kako bi osigurali zakonitost postupanja i odabir najpovoljnije ponude u cilju zadovoljenja svojih potreba odnose se na pripremu nabave, provedbu postupka javne nabave i ugovaranje te izvršenje ugovora o javnoj nabavi.

Za uspješno proveden postupak javne nabave, i u konačnici za uspješnu realizaciju ugovora, osim aktivnosti koje u provedbi svakog postupka javne nabave poduzimaju naručitelji, od iznimne važnosti je uključivanje i aktivno sudjelovanje zainteresiranih gospodarskih subjekata u ključnim fazama. Stoga sudjelovanje predstavnika ponuditelja na ovoj radionici može utjecati na kvalitetniju pripremu i provedbu postupaka javne nabave.

Ovaj program usavršavanja odobrilo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Po završetku Programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju Programa usavršavanja te ostvaruju 8 bodova za obnovu certifikata.

Upute za polaznike online edukacija (webinara) iz javne nabave koje organizira TIM4PIN

Program

Naziv programa Javna nabava za početnike
Evidencijski broj
2020-0452
Trajanje programa 8 nastavnih sati
Raspored predavanja
09:00 – 10:30
(90 minuta/2 nastavna sata)
Pregled provedbe otvorenog postupka po svim fazama
(osnivanje stručnog povjerenstva, prethodna analiza tržišta, sukob interesa)
10:30 – 10:45 Stanka
10:45 – 12:15
(90 minuta/2 nastavna sata)
Izrada dokumentacije o nabavi
– Detaljna razrada opisa predmeta nabave i tehničkih specifikacija
– Podjela predmeta nabave na grupe
– osnove za isključenje i kriteriji za odabir gospodarskog subjekta
– odredbe o ponudi
Pregled prakse DKOM-a i VUS-a
12:15 – 12:45 Stanka
12:45 – 14:15
(90 minuta/2 nastavna sata)
Postupak pregleda i ocjene ponuda – 1.dio
– ESPD
– načela javne nabave – značaj i primjena u praksi
– Pojašnjenje i upotpunjavanje –članak 293.ZJN 2016
– Provjera računske ispravnosti ponuda
– Izuzetno niska cijena ponude –članak 289.ZJN 2016
Najčešće pogreške kroz praksu DKOM-a i VUS-a
14:15 – 14:30 Stanka
14:30 – 16:00
(90 minuta/2 nastavna sata)
Postupak pregleda i ocjene ponuda – 2.dio
– Traženje ažuriranih popratnih dokumenata – članak 263.ZJN 2016
– Dohvat podataka iz EOJN
Odluke naručitelja
– Vrste odluka
– Rok mirovanja
– Učinak odluke
Pregled prakse DKOM-a i VUS-a

Detalji

WEBINAR: Javna nabava za početnike

Naknada za sudjelovanje:

1.200,00 kn (oslobođeno PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u)

Naknada uključuje prezentacijske materijale predavača.

Za svakog sljedećeg polaznika iz iste institucije odobravamo popust u iznosu 100,00 kn po polazniku.

Materijal: Prezentacijski materijal u PDF formatu
Predavači: Nada Gunjača, Tomislav Medančić
Mjesto: Webinar, Online s osobnog računala
Datum i vrijeme održavanja:
25/02/21
09:00 h - 16:00 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815