WEBINAR: Kada i kako tražiti pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda te ažuriranih popratnih dokumenata, kako se pravilno osloniti na sposobnost drugih gospodarskih subjekata kroz praksu DKOM-a i VUS-a

Radionice

Primjena Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) pokazala je da postoje stanovite nejasnoće i nedoumice vezane uz primjenu instituta pojašnjavanja i/ili upotpunjavanja ponuda kao i oslanjanja na sposobnost drugih gospodarskih subjekata pa se rješenja pronalaze u praksi Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i praksi Visokog upravnog suda. Na radionici će se sudionike upoznati sa odredbama ZJN 2016 te podzakonskih propisa, kao i konkretnim primjerima i stavovima DKOM-a i Visokog upravnog suda oko predmetnih instituta.

Ovaj program usavršavanja važan je i za osobe sa certifikatom u području javne nabave jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprava za politiku javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Po završetku Programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju Programa usavršavanja kojima ostvaruju 8 bodova za obnovu certifikata.

Upute za polaznike online edukacija (webinara) iz javne nabave koje organizira TIM4PIN    

Program

Naziv programa Kada i kako tražiti pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda te ažuriranih popratnih dokumenata, kako se pravilno osloniti na sposobnost drugih gospodarskih subjekata kroz praksu DKOM-a i VUS-a
Evidencijski broj
2020-0272
Trajanje programa 8 nastavnih sati
Raspored predavanja
09:00 – 10:30
(90 minuta/2 nastavna sata)
Kada i kako tražiti pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda te ažuriranih popratnih dokumenata

 • Obveza ili mogućnost traženja pojašnjenja/dopuna ponuda te ažuriranih popratnih dokumenata
 • Nadopuna ili objašnjene ažuriranih popratnih dokumenata
 • Kada se može/mora tražiti dopuna, razjašnjenje, upotpunjavanje ili dostava nužnih informacija ili dokumentacije
10:30 – 10:45 Stanka za kavu
10:45 – 12:15
(90 minuta/2 nastavna sata)
Praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Visokog upravnog suda

 • Primjeri iz prakse DKOM-a i Visokog upravnog suda
12:15 – 12:50 Stanka za ručak
12:50 – 14:20
(90 minuta/2 nastavna sata)
Kako se pravilno osloniti na sposobnost drugih gospodarskih subjekata kroz praksu DKOM-a i VUS-a

 • Kada se gospodarski subjekt može u postupku javne nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata
 • Uvjeti oslanjanja na sposobnost drugih gospodarskih subjekata
14:20 – 14:30 Stanka za kavu
14:30 – 16:00
(90 minuta/2 nastavna sata)
Kako se pravilno osloniti na sposobnost drugih gospodarskih subjekata kroz praksu DKOM-a i VUS-a

 • Primjeri iz prakse DKOM-a i Visokog upravnog suda

 

Detalji

WEBINAR: Kada i kako tražiti pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda te ažuriranih popratnih dokumenata, kako se pravilno osloniti na sposobnost drugih gospodarskih subjekata kroz praksu DKOM-a i VUS-a

Naknada za sudjelovanje:

1.200,00 kn (uključen PDV, prezentacija)

Za svakog sljedećeg polaznika iz iste institucije odobravamo popust u iznosu 100,00 kn po polazniku.

Materijal: Prezentacijski materijal u PDF formatu
Predavači: Iva Šuler, Biljana Lerman
Mjesto: Webinar, Online s osobnog računala
Datum i vrijeme održavanja:
15/09/20
09:00 h - 16:00 h
Prijaviti se možete:
 • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
 • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
 • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
 • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815