WEBINAR: Planiranje javne nabave za 2021. godinu, Registar ugovora i okvirnih sporazuma, Objava u EOJN, Fiskalna odgovornost naručitelja

Radionice

Vrijeme izrade proračuna i financijskih planova vrijeme je i izrade podloga za plan nabave. Planiranje je u cijelom procesu javne nabave najzahtjevnija i najopsežnija faza. Stoga predmetnu radionicu organiziramo s ciljem pružanja preporuka i smjernica za uspješnu izradu plana nabave i registra ugovora te popunjavanje Upitnika o fiskalnoj odgovornosti u dijelu koji se odnosi na područje javne nabave. Na radionici će biti i praktičan prikaz donošenja, objave, izmjene i dopune plana nabave te ažuriranja Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma putem EOJN RH.

Ovaj program usavršavanja važan je i za osobe sa certifikatom u području javne nabave jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva, Uprava za sustav javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Po završetku Programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju Programa usavršavanja kojima ostvaruju 8 bodova za obnovu certifikata.

Upute za polaznike online edukacija (webinara) iz javne nabave koje organizira TIM4PIN

Program

Naziv programa Planiranje javne nabave za 2021. godinu, Registar ugovora i okvirnih sporazuma, Objava u EOJN, Fiskalna odgovornost naručitelja
Evidencijski broj
2020-0345
Trajanje programa 8 nastavnih sati
Raspored predavanja
09:00 – 11:15
(135 minuta/3 nastavna sata)
Planiranje u sustavu javne nabave

 • Pripremne radnje za planiranje nabave i izradu plana nabave
 • Izrada i objava plana nabave
 • Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
 • Sadržaj Plana nabave
 • Plan nabave s praktičnim primjerom
 • Izmjene plana nabave
 • Okvirni sporazum – planiranje
 • Utjecaj planiranja na izvršenje ugovora o javnoj nabavi
 • Pitanja iz prakse

Plan nabave i financijski plan

 • Veza plana nabave i proračuna/financijskog plana
 • Usklađivanje procijenjene vrijednosti sa osiguranim sredstvima

Fiskalna odgovornost naručitelja

 • Plan nabave, Registar ugovora i ostala pitanja iz područja javne nabave – osvrt na pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti
11:15 – 11:30 Stanka
11:30 – 13:00
(90 minuta/2 nastavna sata)
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

 • Sadržaj registra ugovora te njegovo ustrojavanje i ažuriranje
 • Gdje se i u kojim rokovima objavljuje registar ugovora
 • Ažuriranje Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
 • Evidencija ugovora jednostavne nabave
13:00 – 13:45 Stanka
13:45 – 16:00
(135 minuta/3 nastavna sata)
Objava u EOJN

 • Donošenje, objava, izmjena i dopuna plana nabave u EOJN RH – praktični prikaz
 • Ažuriranje Registra ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma putem EOJN RH – praktični prikaz
 • Provođenje mini nadmetanja ako je za korisnika sklapanje okvirnog sporazuma provelo središnje tijelo – praktični prikaz

Detalji

WEBINAR: Planiranje javne nabave za 2021. godinu, Registar ugovora i okvirnih sporazuma, Objava u EOJN, Fiskalna odgovornost naručitelja

Naknada za sudjelovanje:

1.200,00 kn (oslobođeno PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u)

 

Za svakog sljedećeg polaznika iz iste institucije odobravamo popust u iznosu 100,00 kn po polazniku.

Materijal: Prezentacijski materijal u PDF formatu
Predavači: Ana Zorić, Biljana Lerman, Ostap Graljuk
Mjesto: Webinar, Online s osobnog računala
Datum i vrijeme održavanja:
23/10/20
09:00 h - 16:00 h
Prijaviti se možete:
 • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
 • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
 • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
 • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815