WEBINAR: Planiranje proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021-2023 – uz metodološke i računovodstvene novine

Radionice

Proces pripreme prijedloga lokalnih proračuna, te u tom kontekstu financijsko planiranje korisnika proračuna, ove godine obilježavaju financijska ograničenja, izazovi neizvjesnosti ostvarivanja prihoda, metodološke novine primjene ekonomske klasifikacije (računskog plana proračuna) i klasifikacije rashoda po izvorima financiranja.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike i konkretne službene upute Ministarstva financija, iz vrlo opravdanih razloga, također će biti donesene s vremenskim pomakom tek sredinom rujna, a slijedom njih nužno je urediti i planske proračunske procese na lokalnoj razini. Sve navedeno povod je da se ovim stručnim skupom, uz sudjelovanje kompetentnih stručnjaka, pomogne financijskim službama JLS i njihovih korisnika da u skraćenim rokovima uspješno izvrše svoje obveze.

Webinar će biti interaktivan s mogućnošću postavljanja pitanja, no ako već sada imate pitanja koja želite da budu obrađena u sklopu prezentacije možete ih poslati na email: prijave@tim4pin.hr.

Upute za polaznike online edukacija (webinara) koje organizira TIM4PIN

Program

PROGRAM RADIONICE
1. FINANCIJSKA I METODOLOŠKA OSNOVA PLANIRANJA PRORAČUNA JLP(R)S
• Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2021.-2023.
• Primjena Upute za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2021.-2023.
• Izrada uputa za planiranje proračunskim korisnicima
• Metodologija izrade financijskih planova proračunskih korisnika JLP(R)S-a
Stanka od 20 min
2. NOVINE U SUSTAVU PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA BITNE ZA PLANIRANJE
• Promjene računskog plana bitne za izradu planova i proračuna
• Izmjene Pravilnika o proračunskom računovodstvu
• Novi pristup primjeni proračunskih klasifikacija
3. AKTUALNA PITANJA I ODGOVORI

Detalji

WEBINAR: Planiranje proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021-2023 – uz metodološke i računovodstvene novine

Naknada za sudjelovanje:

625,00 kn (uključen PDV)

Materijal: Prezentacijski materijal u PDF formatu
Predavači: Suradnici iz Ministarstva financija i savjetnici TIM4PIN-a
Mjesto: Webinar, Online s osobnog računala
Datum i vrijeme održavanja:
21/09/20
10:00 – 14:00 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815