WEBINAR: Planiranje u sustavu javne i jednostavne nabave, jednostavna nabava, ekonomski najpovoljnija ponuda, ugovor i izmjene ugovora o javnoj nabavi

Radionice

Dobro planiranje je jedna od ključnih faza prije provedbe jednostavne nabave ili jednog od postupaka javne nabave. Kroz ovaj webinar na praktičnim primjerima ćete naučiti kako uspješno pripremiti plan nabave i koji su najčešći rizici u procesu planiranja, te kako ih izbjeći postupajući sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) i dobroj praksi. Saznat ćete što je ekonomski najpovoljnija ponuda i kako odrediti kriterije kvalitete za robu, radove i usluge. U zadnjem dijelu programa usavršavanja obradit ćemo ugovor o javnoj nabavi, koje su dopuštene izmjene ugovora o javnoj nabavi, te u kojim slučajevima se mora provesti novi postupak javne nabave i raskinuti postojeći ugovor.

Ovaj program usavršavanja važan je za osobe s certifikatom u području javne nabave jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za politiku javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Po završetku Programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju Programa usavršavanja kojima ostvaruju 8 bodova za obnovu certifikata.

Upute za polaznike online edukacija (webinara) iz javne nabave koje organizira TIM4PIN

Program

Naziv programa Planiranje u sustavu javne i jednostavne nabave, Jednostavna nabava, Ekonomski najpovoljnija ponuda, Ugovor i izmjene ugovora o javnoj nabavi
Evidencijski broj
2021-0445
Trajanje programa 8 nastavnih sati
Raspored predavanja
09:00 – 10:30
(90 minuta/2 nastavna sata)
Planiranje u sustavu javne i jednostavne nabave
– Procijenjena vrijednost nabave i prag primjene
– Izrada Plana nabave i ažuriranje u EOJN RH
– Rizici u planiranju nabave
– Registar ugovora i ažuriranje u EOJN RH
10:30 – 10:45 Stanka
10:45 – 12:15
(90 minuta/2 nastavna sata)
Provedba postupka jednostavne nabave
– Opći akt naručitelja
– Procedure i način provedbe
– Jednostavna nabava i EOJN
Obrasci i primjeri
12:15 – 12:45 Stanka
12:45 – 14:15
(90 minuta/2 nastavna sata)
Ekonomski najpovoljnija ponuda s prikazom na praktičnim primjerima
– Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude u primjeni
– Određivanje kriterija kvalitete za robu, radove i usluge
Ogledni primjeri, interaktivna rasprava
14:15 – 14:30 Stanka
14:30 – 16:00
(90 minuta/2 nastavna sata)
Ugovor o javnoj nabavi
– dopuštene izmjene ugovora o javnoj nabavi
– značajne izmjene ugovora o javno nabavi
– raskid ugovora o javnoj nabavi
– prekršajne odredbe i pravna zaštita

 

Detalji

WEBINAR: Planiranje u sustavu javne i jednostavne nabave, jednostavna nabava, ekonomski najpovoljnija ponuda, ugovor i izmjene ugovora o javnoj nabavi

Naknada za sudjelovanje:

1.200,00 kn (oslobođeno PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u)

 

Naknada uključuje prezentacijske materijale predavača. Za svakog sljedećeg polaznika iz iste institucije odobravamo popust u iznosu 100,00 kn po polazniku.

Materijal: Prezentacijski materijal u PDF formatu
Predavači: Branka Filipović, Vlasta Linić
Mjesto: Webinar, Online s osobnog računala
Datum i vrijeme održavanja:
29/11/21
09:00 h - 16:00 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815