WEBINAR: Porezne aktualnosti i godišnji obračun poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće za 2020. godinu

Radionice

Sastavljanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada propisano je člankom 47. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16, 106/18, 121/19,32/20) i predstavlja zakonsku obvezu poslodavca.

Sastavljanje godišnjeg obračuna poreza na dohodak od nesamostalnog rada obavlja se radi ravnomjernog godišnjeg oporezivanja odnosno izravnanja porezne osnovice za kalendarsku godinu. Do neravnomjernog oporezivanja može doći iz više razloga, primjerice, zbog neredovite isplate plaća, korištenja bolovanja, rodiljnog ili roditeljskog dopusta i primanja naknade plaće na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i slično. Poslodavac je obvezan za radnike (i druge fizičke osobe koje ostvaruju primitke od nesamostalnog rada iz članka 20. Zakona), izvršiti godišnji obračun poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak u mjesecu prosincu tekuće godine, a najkasnije do 31. prosinca, ako tijekom godine dohodak od nesamostalnog rada nije redovito mjesečno isplaćivan pa nije iskorišten osobni odbitak ili je po toj osnovi porezno opterećenje u pojedinim mjesecima bilo različito pa je porez uplaćen u većem iznosu.

Otklonite porezne dileme i informirajte se o aktualnostima u poreznom sustavu.

Webinar će biti interaktivan s mogućnošću postavljanja pitanja, no ako već sada imate pitanja koja želite da budu obrađena u sklopu prezentacije možete ih poslati na email: prijave@tim4pin.hr.

Upute za polaznike online edukacija (webinara) koje organizira TIM4PIN

Program

PROGRAM RADIONICE
Oporezivanje dohotka i godišnji obračun

 • Plaćanje javnih davanja u posebnim okolnostima uzrokovanih koronavirusom – Covid 19
 • Promjene u oporezivanju plaća od 1.1.2020. godine – proširenje svote od 15.000,00 kn za uzdržavane članove
 • Zakonske odredbe za godišnji obračun porez na dohodak pri zadnjoj isplati plaće u prosincu 2020. godine
 • Propisani uvjeti za godišnji obračun
 • Uvođenje prireza tijekom godine – izračun prosječne godišnje stope
 • Neredovita isplata plaće tijekom godine – primjer obračuna
 • Godišnji obračun za radnicu koja je jednim dijelom u 2020. godine koristila pravo na rodiljni dopust
 • Godišnji obračun radi neravnomjernog poreznog opterećenja tijekom godine
 • Godišnji obračun radi neiskorištenog godišnjeg osobnog odbitka i prestanka prava na uvećanje osobnog odbitka po osnovi ostvarenih primitka uzdržavanih članova uže obitelji i djece
 • Šifre u JOPPD obrascu za godišnji obračun plaće
 • Odgovornost poslodavca za uplatu poreza na dohodak u postupku oporezivanja plaće (korištenje podatka iz Obrasca PK)
Nadograđene elektroničke usluge porezne uprave

 • Uvid u podatke o svoti isplaćenih neoporezivih primitaka koje radnik može ostvariti kod više poslodavaca
 • Korištenje podataka iz porezne kartice pri isplati plaće bivšim radnicima za posljednji mjesec rada
 • Raspodjela osobnog odbitka prema isplatiteljima
 • Plaćanje poreznih obveza korištenjem bar koda
 • Dostavljanje poreznih akata u korisnički pretinac
 • Primici koje mogu ostvariti fizičke osobe po osnovi darovanja od pravnih i fizičkih osoba za zdravstvene potrebe, a koji se ne smatraju dohotkom – olakšica –  podnošenjem Obrasca ZPP DOH za 2020. godinu do 28.2.2021. godine
Novine u poreznom sustavu u 2021. godini – peti krug
Odgovori na pitanja

Detalji

WEBINAR: Porezne aktualnosti i godišnji obračun poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće za 2020. godinu

Naknada za sudjelovanje:

500,00 kn (uključen PDV)

Materijal: Prezentacijski materijal u PDF formatu
Predavači: mr. sc. Mirjana Mahović Komljenović
Mjesto: Webinar, Online s osobnog računala
Datum i vrijeme održavanja:
30/11/20
10:00 – 13:00 h
Prijaviti se možete:
 • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
 • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
 • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
 • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815