WEBINAR: Postupak pregleda i ocjene ponuda, Izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja (čl. 314. do 322. ZJN), Isključenje iz postupka javne nabave zbog nedostataka iz prethodnog ugovora

Radionice

Sudionici radionice proći će kroz postupak pregleda i ocjene ponuda – korak po korak, od pregleda ESPD obrasca do donošenja odluke o odabiru/poništenju te saznati sve neophodno za kvalitetnu analizu ponuda.

U drugom dijelu radionice ukazujemo na što treba paziti prilikom isključenja gospodarskih subjekata (ponuditelja) iz postupka javne nabave zbog nedostataka iz prethodnog ugovora, kao i što se sve (ne)može izmijeniti u ugovoru o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja.

Ovaj program usavršavanja odobrilo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Po završetku Programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju Programa usavršavanja te ostvaruju 8 bodova za obnovu certifikata.

Upute za polaznike online edukacija (webinara) iz javne nabave koje organizira TIM4PIN

Program

Naziv programa Postupak pregleda i ocjene ponuda, Izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja (čl. 314. do 322. ZJN), Isključenje iz postupka javne nabave zbog nedostataka iz prethodnog ugovora
Evidencijski broj
2021-0254
Trajanje programa 8 nastavnih sati
Raspored predavanja
09:00 – 10:30
(90 minuta)
Postupak pregleda i ocjene ponuda – 1.dio

– Pregled i ocjena ESPD-a
– Provjera informacija navedenih u ESPD-u (članak 262. ZJN)
– Pojašnjenje i upotpunjavanje – članak 293. ZJN
– Pregled troškovnika i provjera računske ispravnosti ponuda
Najčešće pogreške kroz praksu DKOM-a i VUS-a

10:30 – 10:45 Stanka
10:45 – 12:15
(90 minuta)

Postupak pregleda i ocjene ponuda – 2.dio

– Traženje ažuriranih popratnih dokumenata – članak 263. ZJN – obveza ili mogućnost
– Dohvat podataka iz registara kroz sustav EOJN RH
– Donošenje odluke o odabiru/poništenju
– Rok mirovanja
– Učinak odluke
Pregled prakse DKOM-a i VUS-a

12:15 – 12:45 Stanka za ručak
12:45 – 14:15
(90 minuta)
Izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja (čl. 314. do 322. ZJN) (I. dio)

Općenito o sklapanju ugovora
– Što su značajne izmjene, primjeri iz prakse
– Unaprijed predviđene izmjene, čl. 315. ZJN – primjeri iz prakse
– Nabava dodatnih radova, robe, usluga – kako promijeniti ugovoreni iznos, koje su to okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti? – čl. 316. i 317. ZJN, primjeri iz prakse
– Promjene ugovaratelja/podugovaratelja (pravno sljedništvo, spajanje, pripajanje…) i plaćanje podugovarateljima?
– Izmjene prema čl. 319. i 320. ZJN

14:15 – 14:30 Stanka
14:30 – 16:00
(90 minuta)
Izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja (čl. 314. do 322. ZJN) (II.dio) i isključenje iz postupka javne nabave zbog nedostataka iz prethodnog ugovora

– Što s neurednim izvršenjem ugovora?
– Posljedice izmjena ugovora
– Raskid ugovora, ugovorna kazna, naplata jamstva
– Isključenje iz postupka javne nabave zbog nedostataka iz prethodnog ugovora
– Primjeri iz prakse, primjeri rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, primjeri presuda Visokog upravnog suda, mišljenja Ministarstva gospodarstva, primjeri presuda Suda Europske unije

Detalji

WEBINAR: Postupak pregleda i ocjene ponuda, Izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom njegova trajanja (čl. 314. do 322. ZJN), Isključenje iz postupka javne nabave zbog nedostataka iz prethodnog ugovora

Naknada za sudjelovanje:

1.200,00 kn (oslobođeno PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u)

Naknada uključuje prezentacijske materijale predavača.

Za svakog sljedećeg polaznika iz iste institucije odobravamo popust u iznosu 100,00 kn po polazniku.

Materijal: Prezentacijski materijal u PDF formatu
Predavači: Karmen Meić, Kristina Zovko
Mjesto: Webinar, Online s osobnog računala
Datum i vrijeme održavanja:
22/09/21
09:00 h - 16:00 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815