WEBINAR: Postupak pregleda i ocjene ponuda, primjena kriterija za odabir ponude kroz praksu DKOM-a i VUS-a; Zelena javna nabava

Radionice

Najveće dvojbe u praksi pojavljuju se u primjeni instituta iz članka 293., 263. i 262. ZJN 2016. Koji su uvjeti i ograničenja u postupanju naručitelja prilikom primjene navedenih instituta. Što su ažurirani popratni dokumenti – njihov značaj, sadržaj starost, oblik. Što nam donosi praksa DKOM-a i VUS-a u odnosu na utvrđivanje kriterija ENP?

Primjena „zelenih kriterija“ u postupcima javnih nabava nije obvezatna za naručitelje u RH, no Europska komisija je krenula prema toj obvezatnosti s obzirom na ciljeve postavljene Europskim zelenim planom. Što je sve potrebno znati o zelenoj javnoj nabavi i kako ju implementirati u svoje postupke javne nabave saznajte na usavršavanju.

Ovaj program usavršavanja odobrilo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za trgovinu i politiku javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Po završetku Programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju Programa usavršavanja te ostvaruju 8 bodova za obnovu certifikata.

Upute za polaznike online edukacija (webinara) iz javne nabave koje organizira TIM4PIN

Program

Naziv programa Postupak pregleda i ocjene ponuda, primjena kriterija za odabir ponude kroz praksu DKOM-a i VUS-a; Zelena javna nabava
Evidencijski broj
2022-0013
Trajanje programa 8 nastavnih sati
Raspored predavanja
09:00 – 10:30
(90 minuta)
Postupak pregleda i ocjene ponuda

 • ESPD obrazac u pregledu i ocjeni ponuda
 • Pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda (primjena članka 293. ZJN 2016)
 • Provjera informacija navedenih u ESPD-u (primjena članka 262. ZJN 2016)
 • Dostava ažuriranih popratnih dokumenata
 • Primjena članka 263. ZJN 2016, obveza ili mogućnost?
10:30 – 10:45 Stanka
10:45 – 12:15
(90 minuta)
Kriteriji za odabir ponude

 • Praksa DKOM-a
 • Praksa VUS-a
 • Najčešće pogreške naručitelja kod utvrđivanja kriterija ENP
12:15 – 12:45 Stanka
12:45 – 14:15
(90 minuta)
Politika zelene javne nabave u RH i u EU

 • Nacionalni akcijski plan, Europski zeleni plan
 • Što je to kružno gospodarstvo i kružna javna nabava
 • Razlika između osnovnih i sveobuhvatnih mjerila
 • Što su (eko) oznake i njihova primjena u praksi
 • Suglasnost gospodarskog subjekta s normama osiguranja kvalitete i normama upravljanja okolišem
 • Pregled prakse DKOM-a i VUS-a
14:15 – 14:30 Stanka
14:30 – 16:00
(90 minuta)
Primjena „zelenih kriterija“ u praksi

 • Kako opisati „zeleni predmet nabave“
 • Koje dokaze tražiti
 • Koje kriterije odabira ponude koristiti

Detalji

WEBINAR: Postupak pregleda i ocjene ponuda, primjena kriterija za odabir ponude kroz praksu DKOM-a i VUS-a; Zelena javna nabava

Naknada za sudjelovanje:

1.200,00 kn (oslobođeno PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u)

Naknada uključuje prezentacijske materijale predavača.

Za svakog sljedećeg polaznika iz iste institucije odobravamo popust u iznosu 100,00 kn po polazniku.

Materijal: Prezentacijski materijal u PDF formatu
Predavači: Karmen Meić, Kristina Zovko
Mjesto: Webinar, Online s osobnog računala
Datum i vrijeme održavanja:
28/02/22
09:00 h - 16:00 h
Prijaviti se možete:
 • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
 • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
 • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
 • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815