WEBINAR: Potpore JLP(R)S-a kao instrument za suzbijanje negativnih učinaka COVID-a 19 - izazov(i) za davatelje i poduzetnike

Radionice

U Republici Hrvatskoj općine, gradovi i županije dodjeljuju potpore male vrijednosti, a neke i državne potpore. U kontekstu suzbijanja posljedica COVID-19 pandemije učestala su različita porezna rasterećenja, oslobađanja od plaćanja komunalnih javnih davanja, plaćanja usluga najma i sl. Pri navedenim mjerama nužno je ispravno sagledati njihov status prema Zakonu o potporama kao i u kontekstu upravno-pravnog, poreznog i računovodstvenog tretmana. Dodjela potpore male vrijednosti propisana je Uredbom Komisije br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SLEU, L 352, od 24.12.2013.).

Ovim specijaliziranim webinarom ponudit ćemo odgovore na brojne dileme i upite koji se ovom području javljaju.

Webinar će biti interaktivan s mogućnošću postavljanja pitanja, no ukoliko već sada imate pitanja koja želite da budu obrađena u sklopu prezentacije možete ih poslati na email: prijave@tim4pin.hr.

Upute za polaznike online edukacija (webinara) koje organizira TIM4PIN

Program

PROGRAM RADIONICE
1. Pravila o državnim potporama u vrijeme pandemije COVID-19
2. Potpore male vrijednosti te državne potpore iz Uredbe 651/2014
3. Oblici potpora JLP(R)S i obveze davatelja/primatelja
4. Pitanja i odgovori

Detalji

WEBINAR: Potpore JLP(R)S-a kao instrument za suzbijanje negativnih učinaka COVID-a 19 - izazov(i) za davatelje i poduzetnike

Naknada za sudjelovanje:

500,00 kn (uključen PDV)

Materijal: Prezentacijski materijal u PDF formatu
Predavači: Martina Štorek
Mjesto: Webinar, Online s osobnog računala
Datum i vrijeme održavanja:
14/07/20
11:00 – 13:30 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815