WEBINAR: Najnovija praksa DKOM-a i Visokog upravnog suda; Okvirni sporazum i ugovor o javnoj nabavi

Radionice

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) samostalno je i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u postupcima javne nabave, koncesija i javno-privatnog partnerstva. Praksa DKOM-a mijenjala se izmjenama zakonodavnih okvira. Stupanjem na snagu ZJN 2016. kojim je u članku 434. stavku 1. propisano da protiv odluke DKOM-a nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske (VUS) i Odlukom Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2911/2017 od 5.2.2019.g. kojom su se stekli uvjeti za rješavanje tužbi protiv Rješenja DKOM-a od strane VUS-a uvedene su značajne promjene vezane uz sudsku zaštitu u postupcima javne nabave.

Budući da su rješenja DKOM-a i VUS-a važan alat u sustavu javne nabave koji tumači odredbe Zakona o javnoj nabavi i stvara najbolju praksu u primjeni Zakona o javnoj nabavi na radionici donosimo najnoviju praksu DKOM-a i VUS-a po svim fazama postupka.

U drugom dijelu radionice prikazat ćemo tijek sklapanja okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi i usporediti praćenje i učinak okvirnog sporazuma u odnosu na ugovor o javnoj nabavi. Također ćemo dati osvrt na izmjene ugovora o javnoj nabavi tijekom njegovog trajanja i najčešće pogreške naručitelja, mogućnosti i učinke raskida ugovora, rješavanje sporova te kontrolu izvršenja ugovora. I u ovom dijelu će se kroz prikaz prakse DKOM-a i VUS-a ilustrirati pogreške naručitelja i rješenja DKOM-a i VUS-a po istima.

Ovaj program usavršavanja važan je za osobe s certifikatom u području javne nabave jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za politiku javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Po završetku Programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju Programa usavršavanja kojima ostvaruju 8 bodova za obnovu certifikata.

Upute za polaznike online edukacija (webinara) iz javne nabave koje organizira TIM4PIN

Program

Naziv programa Najnovija praksa DKOM-a i Visokog upravnog suda; Okvirni sporazum i ugovor o javnoj nabavi
Evidencijski broj
2020-0370
Trajanje programa 8 nastavnih sati
Raspored predavanja
09:00 – 10:30
(90 minuta/2 nastavna sata)
Najnovija praksa DKOM-a i VUS-a

 • Aktualna rješenja DKOM-a – u svim fazama postupka javne nabave
 • Presude VUS RH – po svim fazama postupka javne nabave
10:30 – 10:45 Stanka
10:45 – 12:15
(90 minuta/2 nastavna sata)
Najnovija praksa DKOM-a i VUS-a

 • Aktualna rješenja DKOM-a – u svim fazama postupka javne nabave
 • Presude VUS RH – po svim fazama postupka javne nabave
12:15 – 12:45 Stanka
12:45 – 14:15
(90 minuta/2 nastavna sata)
Okvirni sporazum i ugovor o javnoj nabavi

 • Sklapanje i izvršenje okvirnog sporazuma i ugovora o javnoj nabavi
 • Razlika između okvirnog sporazuma i ugovora o javnoj nabavi
 • Praksa DKOM-a i VUS-a
14:15 – 14:30 Stanka
14:30 – 16:00
(90 minuta/2 nastavna sata)
Okvirni sporazum i ugovor o javnoj nabavi

 • Kako postupiti kad se uvjeti iz OS promijene?
 • Koje su bitne/nebitne izmjene – primjeri iz prakse
 • Mogućnosti i učinci raskida ugovora
 • Rješavanje sporova
 • Kontrola izvršenja ugovora

 

Detalji

WEBINAR: Najnovija praksa DKOM-a i Visokog upravnog suda; Okvirni sporazum i ugovor o javnoj nabavi

Naknada za sudjelovanje:

1.210,00 kn (oslobođeno PDV-a temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u)

Naknada uključuje prezentacije predavača.

Za svakog sljedećeg polaznika iz iste institucije odobravamo popust u iznosu 100,00 kn po polazniku.

Materijal: Prezentacijski materijal u PDF formatu
Predavači: Zvonimir Jukić, Biljana Lerman
Mjesto: Webinar, Online s osobnog računala
Datum i vrijeme održavanja:
06/11/20
09:00 h - 16:00 h
Prijaviti se možete:
 • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
 • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
 • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
 • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815