WEBINAR: Primjena izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje u postupcima javne nabave radova i inženjerskih usluga; najčešći propusti i nepravilnosti naručitelja te kako ih ispraviti

Radionice

U postupcima javnih nabava vrlo je važno poznavanje posebnih propisa, uredbi, priručnika, uputa, mišljenja MINGO, rješenja DKOM-a i presuda VUS-a. Navedeno je posebice važno kada su u pitanju javne nabave sufinancirane EU fondovima jer slijede ex-ante, ex-post kontrole i terenske provjere od strane posredničkih tijela i financijske korekcije u slučaju utvrđenih nepravilnosti.

Zakonska regulativa u području gradnje jedno je od učestalije mijenjanih pravnih područja što kod naručitelja često izaziva nedoumice prilikom izrade dokumentacije za nadmetanje, a posebice u dijelovima koji se odnose na tehničku i stručnu sposobnost, posebne uvjete za izvršenje ugovora, uvjete koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima, prijedlogu ugovora o javnoj nabavi i ostalih elemenata neophodnih za pravilno i zakonito postupanje.

Slijedom navedenog, predmetnu radionicu organiziramo s ciljem upoznavanja polaznika sa primjenom izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje u javnoj nabavi izvedbe građevinskih i drugih radova te inženjerskih usluga s naglaskom na postupke financirane sredstvima ESI fondova.

Neka od pitanja na koja ćemo odgovoriti na radionici:

 • Kako pravilno odrediti predmet nabave i primijeniti posebne propise prilikom javnih nabava iz područje gradnje?
 • Kako pravilno odrediti kriterije za odabir gospodarskog subjekta?
 • Što je sve potrebno uzeti u obzir prilikom sastavljanja prijedloga ugovora o javnoj nabavi iz područja gradnje?
 • Koje su najčešće pogreške javnih naručitelja?
 • Nadalje, člancima 327. – 331. ZJN 2016, određena su pravila kojima se uređuju projektni natječaji. Kako ga pravilno pripremiti i provesti te što nakon toga?

Ovaj program usavršavanja važan je i za osobe sa certifikatom u području javne nabave jer ga je odobrilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Uprava za politiku javne nabave. Pohađanjem Programa usavršavanja stječu se uvjeti za obnavljanje certifikata u području javne nabave.

Po završetku Programa sudionici dobivaju Potvrde o pohađanju Programa usavršavanja kojima ostvaruju 8 bodova za obnovu certifikata.

Upute za polaznike online edukacija (webinara) iz javne nabave koje organizira TIM4PIN

Program

Naziv programa Primjena izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje u postupcima javne nabave radova i inženjerskih usluga; najčešći propusti i nepravilnosti naručitelja te kako ih ispraviti
Evidencijski broj
2020-0275
Trajanje programa 8 nastavnih sati
Raspored predavanja
09:00 – 10:30
(90 minuta/2 nastavna sata)
Uvod u teme

 • ZJN 2016
 • Zakonska regulativa iz područja gradnje
 • Podzakonski propisi
 • Značaj pravilnih naziva i definicija

Što su to inženjerske usluge?

         Projektiranje

 • Idejno rješenje
 • Arhitektonski natječaj Pravila kojim se uređuju projektni natječaji
 • Glavni projekti
 • Izvedbeni projekti
 • Aktivnosti prilikom određivanja projektnog zadatka
 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta ili uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima
 • Kriteriji za odabir ponude
 • Prijedlog ugovora o javnoj nabavi
 • Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima!
10:30 – 10:45 Stanka
10:45 – 12:15
(90 minuta/2 nastavna sata)
          Stručni nadzor građenja

 • Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta ili uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima
 • Kriteriji za odabir ponude
 • Prijedlog ugovor o javnoj nabavi

          Projektantski nadzor

 • Kada?
 • Na koji način?
 • Treba li nam?
12:15 – 12:50 Stanka
12:50 – 14:20
(90 minuta/2 nastavna sata)
Radovi

 • Što je to izvedba građevinskih i drugih radova?
 • Definicije
 • Odredbe propisa koje se odnose na izvedbu građevinskih i drugih radova

Što moramo uzeti u obzir kod pripreme i provedbe postupka javne nabave radova?

 • Značaj planiranja i pripreme projekta
14:20 – 14:30 Stanka
14:30 – 16:00
(90 minuta/2 nastavna sata)
Što moramo uzeti u obzir kod pripreme i provedbe postupka javne nabave radova?

 • Provedba postupka javne nabave
 • Ugovor o javnoj nabavi radova

 

Detalji

WEBINAR: Primjena izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje u postupcima javne nabave radova i inženjerskih usluga; najčešći propusti i nepravilnosti naručitelja te kako ih ispraviti

Naknada za sudjelovanje:

1.375,00 kn (uključen PDV, prezentacije, PRILOZI)

Za svakog sljedećeg polaznika iz iste institucije odobravamo popust u iznosu 100,00 kn po polazniku.

Materijal: Prezentacijski materijal u PDF formatu
Predavači: Davor Slivka
Mjesto: Webinar, Online s osobnog računala
Datum i vrijeme održavanja:
28/09/20
09:00 h - 16:00 h
Prijaviti se možete:
 • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
 • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
 • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
 • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815