WEBINAR: Primjena novog Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru

Radionice

Nakon osam godina primjene Naputka o nepravilnostima (NN 70/2012), donesen je Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (NN 78/2020).

Pravilnikom su na cjelovit i sustavan način uređena sva operativna područja sustava upravljanja nepravilnostima. U tom smislu nužno je analizirati i dograditi sustave upravljanja nepravilnostima uspostavljene kod svih subjekata u javnom sektoru – obveznika Zakona o fiskalnoj odgovornosti i Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru.

Webinar je namijenjen upravama subjekata javnog sektora kao i osobama za nepravilnosti (imenovane u državnim tijelima razine razdjela, općinama, gradovima I županijama) odnosno imenovanim povjerljivim osobama.

Webinar će biti interaktivan s mogućnošću postavljanja pitanja, no ako već sada imate pitanja koja želite da budu obrađena u sklopu prezentacije možete ih poslati na email: prijave@tim4pin.hr.

Upute za polaznike online edukacija (webinara) koje organizira TIM4PIN

Program

PROGRAM RADIONICE
I. dio: Uvod u sustav upravljanja nepravilnostima u RH
• Pravilnik o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru – uvodne odredbe
• Područje primjene i obveznici primjene i postupanja – razrada obveza po grupama korisnika
• Klasifikacija nepravilnosti
• Odgovornost za sprječavanje nepravilnosti i poduzimanje mjera
II. dio: Osoba za nepravilnosti
• Tko ju mora imenovati, rokovi i uvjeti za imenovanje, obrazac odluke o imenovanju osobe za nepravilnosti – primjer; ako je povjerljiva osoba ujedno i osoba za nepravilnosti – primjer odluke o imenovanju povjerljive osobe, koja uz obveze povjerljive osobe, sadrži i obveze osobe za nepravilnosti
• Pregled obveza osobe za nepravilnosti (primjeri popunjavanja priloga 2 i 3 Pravilnika) – razrada obveza po grupama korisnika
• Očevidnik osoba za nepravilnosti koji vodi i ažurira Sektor za financijski i proračunski nadzor u Ministarstvu financija
• Postupanje i poduzimanje mjera u slučaju utvrđenih nepravilnosti po grupama obveznika
III. dio: Izvještavanje o nepravilnostima
• Izvještavanje institucija iz nadležnosti (rokovi izvještavanja; sadržaj godišnjeg izvješća (prilog 4 Pravilnika), tko priprema izvješće, način izvještavanja o nepravilnostima u trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama kojima je vlasnik odnosno osnivač više jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; Izvještavanje u slučaju kada tijekom godine nije bilo prijavljenih nepravilnosti)
• Sastavljanje i predaja godišnjeg objedinjenog izvješća o nepravilnostima (rokovi, sadržaj izvješća (prilog 5 Pravilnika), tko ga priprema, kome se šalje; način izvještavanja o nepravilnostima u slučajevima kada u prethodnoj godini nisu zaprimljene prijave o nepravilnostima niti u nadležnoj instituciji niti u institucijama iz nadležnosti)
• Postupanje s nepravilnostima po provedenim provjerama Izjava o fiskalnoj odgovornosti
IV. dio: Pitanja polaznika

Detalji

WEBINAR: Primjena novog Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru

Naknada za sudjelovanje:

625,00 kn (uključen PDV)

Materijal: Prezentacijski materijal u PDF formatu
Predavači: Suradnici iz Ministarstva financija i savjetnici TIM4PIN-a
Mjesto: Webinar, Online s osobnog računala
Datum i vrijeme održavanja:
02/10/20
10:00 – 14:00 h
Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.

Uplate se izvršavaju na IBAN TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje: HR3323400091110546815 s pozivom na broj: OIB, model 00, svrha uplate: ime i prezime polaznika.

PRIJAVA NA RADIONICU

Prijaviti se možete:
  • Ispunjavanjem online obrasca u nastavku nakon čega ćete dobiti potvrdu i upute za plaćanje na e-mail.
  • Slanjem popunjenog  prijavnog obrasca na e-mail ili fax: prijave@tim4pin.hr; 075/805-625, 01/5531-335
  • Telefonom: 01/5531-755, 01/5531-335, 099/3037-677
Uplate se izvršavaju na:
TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje
Ulica kneza Trpimira 15
10 000 Zagreb
IBAN: HR3323400091110546815