Radionice

AKTUALNE RADIONICE

FISKALNA ODGOVORNOST - NOVINE, SASTAVLJANJE I PREDAJA IZJAVE ZA 2022. za proračunske i izvanproračunske korisnike na državnoj i lokalnoj razini - 14.2.2023.

14/02/23
Online s osobnog računala
Više

ŠKOLA RAČUNOVODSTVA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA - 07.-10.3. 2023. (on-line edukacija)

07/03/23
08/03/23
09/03/23
10/03/23
Online s osobnog računala
Više

FISKALNA ODGOVORNOST - NOVINE, SASTAVLJANJE I PREDAJA IZJAVE ZA 2022. za proračunske i izvanproračunske korisnike na državnoj i lokalnoj razini - 14.2.2023.

14/02/23
Online s osobnog računala
Više

ŠKOLA RAČUNOVODSTVA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA - 07.-10.3. 2023. (on-line edukacija)

07/03/23
08/03/23
09/03/23
10/03/23
Online s osobnog računala
Više

Temeljem ishođene prethodne suglasnosti Ministarstva financija Klasa: 450-01/20-01/788, Urbroj: 513-11-20-3, od 29. prosinca 2020. (uvid u sadržaj dokumenta) TIM4PIN d.o.o. organizira i provodi stalno stručno usavršavanje ovlaštenih revizora prema Godišnjem planu i programu aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja ovlaštenih revizora za 2021. godinu.

Objavljeni programi aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja sadrže satnicu i mogući broj bodova stalnog stručnog usavršavanja koji će polaznici ostvariti po svakom području.

Temeljem ovlaštenja Ministarstva gospodarstva, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave, Klasa: UP/I-406-01/13-01/04, Urbroj: 517-08-04-02-03-21-36 od 12. studenog 2021. godine, TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje upisan je u Registar nositelja programa pod Evidencijskim brojem 24. Ovlaštenjem je omogućeno da TIM4PIN d.o.o. za savjetovanje provodi izobrazbe i programe usavršavanja u području javne nabave.

Izobrazba u području javne nabave traje 50 nastavnih sati te se pohađanjem izobrazbe dobiva potvrda temeljem koje možete pristupiti ispitu pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Upravi za trgovinu i politiku javne nabave, čijim polaganjem dobivate certifikat u području javne nabave.

Da bi se dobiveni certifikat obnovio, potrebno je u roku od 3 godine od datuma početka valjanosti certifikata pohađati programe usavršavanja u području javne nabave u ukupnom trajanju od najmanje 32 nastavna sata. Više o uvjetima obnove certifikata možete pogledati ovdje.

Sažetke životopisa predavača možete pogledati ovdje.

Nove radionice u pripremi!
Nove radionice u pripremi!

ARHIVA RADIONICA

WEBINAR: Izazovi u postupcima javne nabave kroz praksu relevantnih institucija u RH

18/12/20
Online s osobnog računala

WEBINAR: Financijske, računovodstvene i porezne aktualnosti na prijelazu 2020. u 2021. godinu

11/12/20
Online s osobnog računala

WEBINAR: Planiranje u sustavu javne i jednostavne nabave, jednostavna nabava, ekonomski najpovoljnija ponuda, ugovor i izmjene ugovora o javnoj nabavi

10/12/20
Online s osobnog računala

WEBINAR: Porezne aktualnosti i godišnji obračun poreza na dohodak pri zadnjoj isplati plaće za 2020. godinu

30/11/20
Online s osobnog računala

ON-LINE KONFERENCIJA: Novi proračun EU 2021-2027 i programi u okviru EU sljedeće generacije

27/11/20
Online s osobnog računala

WEBINAR: On-line komunikacija u javnoj upravi

13/11/20
Online s osobnog računala

WEBINAR: Najnovija praksa DKOM-a i Visokog upravnog suda; Okvirni sporazum i ugovor o javnoj nabavi

06/11/20
Online s osobnog računala

WEBINAR: Planiranje javne nabave za 2021. godinu, Registar ugovora i okvirnih sporazuma, Objava u EOJN, Fiskalna odgovornost naručitelja

23/10/20
Online s osobnog računala

WEBINAR: Praktične posljedice prestanka zastoja ovrhe u posebnim okolnostima

14/10/20
Online s osobnog računala

WEBINAR: Primjena novog Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru

02/10/20
Online s osobnog računala

WEBINAR: Planiranje u sustavu državnog proračuna za 2021-2023 - financijska ograničenja, metodološke i računovodstvene novine

30/09/20
Online s osobnog računala

WEBINAR: Primjena izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje u postupcima javne nabave radova i inženjerskih usluga; najčešći propusti i nepravilnosti naručitelja te kako ih ispraviti

28/09/20
Online s osobnog računala

WEBINAR: Planiranje proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2021-2023 – uz metodološke i računovodstvene novine

21/09/20
Online s osobnog računala

WEBINAR: Kada i kako tražiti pojašnjenje i upotpunjavanje ponuda te ažuriranih popratnih dokumenata, kako se pravilno osloniti na sposobnost drugih gospodarskih subjekata kroz praksu DKOM-a i VUS-a

15/09/20
Online s osobnog računala

WEBINAR: Škola računovodstva proračuna i proračunskih korisnika

08/09/20
09/09/20
10/09/20
11/09/20
Online s osobnog računala

WEBINAR: Potpore JLP(R)S-a kao instrument za suzbijanje negativnih učinaka COVID-a 19 - izazov(i) za davatelje i poduzetnike

14/07/20
Online s osobnog računala

WEBINAR: Izvršenje, izmjene i raskid ugovora o javnoj nabavi; Jamstva – pojašnjenje, upotpunjavanje i naplata

10/07/20
Online s osobnog računala

WEBINAR: RAČUNOVODSTVENE AKTUALNOSTI I POLUGODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI U SUSTAVU PRORAČUNA

07/07/20
Online s osobnog računala

WEBINAR: Škola računovodstva proračuna i proračunskih korisnika

30/06/20
01/07/20
02/07/20
03/07/20
Online s osobnog računala

WEBINAR: Specifičnosti kod izrade dokumentacije o nabavi u postupcima financiranim iz EU fondova; određivanje kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude

29/06/20
Online s osobnog računala

WEBINAR: PRORAČUNSKE I NEPROFITNE ORGANIZACIJE U SUSTAVU PDV-a - posebnosti primjene i aktualna pitanja

18/06/20
Online s osobnog računala

WEBINAR: Odluka Vlade RH o ograničavanju korištenja sredstava i njen utjecaj na plan nabave; Mogućnosti i fleksibilnost dostupne u okviru EU-a za javnu nabavu kad je riječ o nabavama potrebnim za suzbijanje krize

26/05/20
Online s osobnog računala

WEBINAR: Mjere plaćanja poreza za vrijeme trajanja posebnih okolnosti i podnošenje zahtjeva za odgodu ili obročnu otplatu dospjele porezne obveze

19/05/20
Online s osobnog računala

WEBINAR: Novosti u provođenju ovrha

11/05/20
Online s osobnog računala

WEBINAR: Pregled i ocjena ponuda, najčešće pogreške naručitelja kroz praksu DKOM-a, dokazivanje nekažnjavanja za strane državljane te sukob interesa

08/05/20
Online s osobnog računala

WEBINAR: Novosti u provođenju ovrha

28/04/20
Online s osobnog računala

Porez na dobit i PDV u javnom i neprofitnom sektoru

06/04/20
Zagreb

Interaktivna radionica: JAVNI NASTUP - alat utjecaja

03/04/20
Zagreb

FISKALNA ODGOVORNOST: NOVINE, SASTAVLJANJE I PREDAJA UPITNIKA ZA 2019. - za JLP(R)S i ministarstva

19/03/20
Zagreb

FISKALNA ODGOVORNOST: NOVINE, SASTAVLJANJE I PREDAJA UPITNIKA ZA 2019. – za trgovačka društva

09/03/20
Zagreb

Zagreb, FISKALNA ODGOVORNOST: NOVINE, SASTAVLJANJE I PREDAJA UPITNIKA ZA 2019. - za JLP(R)S, ministarstva, proračunske i izvanproračunske korisnike na državnoj i lokalnoj razini

20/02/20
Zagreb

Rijeka, FISKALNA ODGOVORNOST: NOVINE, SASTAVLJANJE I PREDAJA UPITNIKA ZA 2019. - za JLP(R)S, ministarstva, proračunske i izvanproračunske korisnike na državnoj i lokalnoj razini

19/02/20
Rijeka

Program izobrazbe u području javne nabave (50 sati)

17/02/20
18/02/20
19/02/20
20/02/20
21/02/20
Zagreb

Utjecaj izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje na postupke javne nabave radova i inženjerskih usluga

14/02/20
Zagreb

Specifičnosti kod izrade dokumentacije o nabavi u postupcima financiranim iz EU fondova; određivanje kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude

24/01/20
Zagreb

AKTUALNOSTI U POSLOVANJU PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA DRŽAVNOJ I LOKALNOJ RAZINI - Godišnji financijski izvještaji, aktualnosti u računovodstvu, izvršavanje proračuna, pripremne radnje i novosti u sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Upitnika za 2019. te porezne novine

21/01/20
Osijek

Planiranje javne nabave za 2020. godinu, Registar ugovora i okvirnih sporazuma, Objava u EOJN, Fiskalna odgovornost naručitelja

18/12/19
Zagreb

NOVA UREDBA I UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

06/12/19
Zagreb

Planiranje javne nabave za 2020. godinu, Registar ugovora i okvirnih sporazuma, Objava u EOJN, Fiskalna odgovornost naručitelja

21/11/19
Zagreb

Škola računovodstva proračuna i proračunskih korisnika

13/11/19
14/11/19
15/11/19
Zagreb

Program izobrazbe u području javne nabave (50 sati)

11/11/19
12/11/19
13/11/19
14/11/19
15/11/19
Zagreb

NOVA UREDBA I UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

05/11/19
Zagreb

Interaktivna radionica: Primjena e-računa kod proračuna i proračunskih korisnika

25/10/19
Zagreb

Izvršenje, izmjene i raskid ugovora o javnoj nabavi; Jamstva – pojašnjenje, upotpunjavanje i naplata

18/10/19
Zagreb

Planiranje javne nabave za 2020. godinu, Registar ugovora i okvirnih sporazuma, Objava u EOJN, Fiskalna odgovornost naručitelja

17/10/19
Zagreb

IZRADA PRORAČUNA JLP(R)S, IZRADA FINANCIJSKIH PLANOVA KORISNIKA PRORAČUNA JLP(R)S ZA RAZDOBLJE 2020.-2022., NOVI UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

10/10/19
Zagreb

Primjena članka 263. i 293. ZJN 2016 u praksi, oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata

27/09/19
Zagreb

IZRADA FINANCIJSKIH PLANOVA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA I JLP(R)S, IZRADA PRORAČUNA JLP(R)S ZA RAZDOBLJE 2020.-2022. I NOVINE U POREZNOM SUSTAVU

10/09/19
12/09/19
13/09/19
16/09/19
Rijeka, Split, Osijek

Škola računovodstva proračuna i proračunskih korisnika

03/07/19
04/07/19
05/07/19
Zagreb

Specifičnosti kod izrade dokumentacije o nabavi u postupcima financiranim iz EU fondova; određivanje kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude

02/07/19
Zagreb

INTERAKTIVNA RADIONICA > E-račun u sustavu proračuna i proračunskih korisnika

28/06/19
Zagreb

SPECIJALIZIRANA RADIONICA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE DRŽAVNOG PRORAČUNA - Polugodišnji financijski izvještaji, računovodstvene posebnosti, pripremne radnje za financijske planove za 2020.-2022. te radnopravne novine

14/06/19
Zagreb

SPECIJALIZIRANA RADIONICA ZA JLP(R)S I NJIHOVE KORISNIKE - Polugodišnji financijski izvještaji, računovodstvene posebnosti, pripremne radnje za financijske planove za 2020.-2022. te radnopravne novine

13/06/19
Zagreb

SPECIJALIZIRANA RADIONICA - Polugodišnji financijski izvještaji, računovodstvene posebnosti, pripremne radnje za financijske planove za 2020.-2022. te radnopravne novine

10/06/19
11/06/19
17/06/19

Rijeka
Split
Osijek

Leadership u javnom i neprofitnom sektoru

07/06/19
Zagreb

ZAGREB - DVODNEVNO USAVRŠAVANJE U PODRUČJU JAVNE NABAVE: Primjena izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje u javnoj nabavi izvedbe građevinskih i drugih radova te inženjerskih usluga (projektiranje, stručni i projektantski nadzor) financiranih sredstvima ESI fondova, najčešći propusti i nepravilnosti naručitelja, Zelena JN

30/05/19
31/05/19
Zagreb

Novine u provođenju ovrha i obračun poreza i doprinosa u slučaju isplata plaće temeljem sudske presude i izvansudskih nagodbi

24/05/19
Zagreb

RIJEKA - DVODNEVNO USAVRŠAVANJE U PODRUČJU JAVNE NABAVE: Primjena izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje u javnoj nabavi izvedbe građevinskih i drugih radova te inženjerskih usluga (projektiranje, stručni i projektantski nadzor) financiranih sredstvima ESI fondova, najčešći propusti i nepravilnosti naručitelja, Zelena JN

23/05/19
24/05/19
Rijeka

Specifičnosti kod izrade dokumentacije o nabavi u postupcima financiranim iz EU fondova; određivanje kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude

17/05/19
Bjelovar

Aktualnosti u komunalnom gospodarstvu

10/05/19
Zagreb

OSIJEK - DVODNEVNO USAVRŠAVANJE U PODRUČJU JAVNE NABAVE: Primjena izmijenjenog zakonodavstva iz područja gradnje u javnoj nabavi izvedbe građevinskih i drugih radova te inženjerskih usluga (projektiranje, stručni i projektantski nadzor) financiranih sredstvima ESI fondova, najčešći propusti i nepravilnosti naručitelja, Zelena JN

24/04/19
25/04/19
Osijek

Škola računovodstva proračuna i proračunskih korisnika

24/04/19
25/04/19
26/04/19
Zagreb

Elektroničko izdavanje računa – prednosti i obveze

16/04/19
Zagreb

Specifičnosti kod izrade dokumentacije o nabavi u postupcima financiranim iz EU fondova; određivanje kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude

22/03/19
Zagreb

FISKALNA ODGOVORNOST, GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA I POREZI - za ministarstva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva i druge pravne osobe

11/03/19
Zagreb

Primjena članka 263. i 293. ZJN 2016 u praksi, oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, jednostavna nabava

22/02/19
Zagreb

Fiskalna odgovornost, kolektivni ugovori i porezi: novine, sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018.

11/02/19
12/02/19
14/02/19
15/02/19
Zagreb, Osijek, Rijeka, Split

Program izobrazbe u području javne nabave (50 sati)

11/02/19
12/02/19
13/02/19
14/02/19
15/02/19
Bjelovar

Priprema tehničkih specifikacija - od koncepta do tendera; Značenje tehničkih specifikacija u evaluaciji ponuda; Zelena javna nabava i praksa; Praćenje izvršenja i izmjene ugovora/OS o javnoj nabavi

31/01/19
Zagreb

Novine u godišnjem financijskom izvještavanju za 2018. i poreznom sustavu kod neprofitnih organizacija

25/01/19
Zagreb

Elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi – prednosti i obveze

23/01/19
Zagreb

Novine u godišnjem financijskom izvještavanju za 2018., kolektivnim ugovorima i porezima u sustavu proračuna

22/01/19
Zagreb

Izmjene poreznih propisa, novine od 1.12. po kolektivnim ugovorima, godišnji reobračun dohotka od nesamostalnog rada te pripremne radnje za godišnje financijsko izvještavanje u sustavu proračuna

14/12/18
Zagreb

Škola računovodstva proračuna i proračunskih korisnika

12/12/18
13/12/18
14/12/18
Zagreb

Prevencija nepravilnosti i financijskih ispravaka kod provedbe EU projekata

11/12/18
Zagreb

EU fondovi nakon 2020. - Dijalog sa sudionicima o pripremi i provedbi EU projekata i predstavljanje knjige MOJ EU PROJEKT

07/12/18
Rijeka

Planiranje javne nabave za 2019. godinu, Registar ugovora i okvirnih sporazuma, Plan nabave za 2019. godinu, Objava u EOJN

30/11/18
Zagreb

Aktualna pitanja radnog prava po kolektivnim ugovorima i godišnji obračun dohotka od nesamostalnog rada u prosincu 2018.

28/11/18
Zagreb

Priprema projektnog prijedloga za 2. natječaj Programa prekogranične suradnje HR-BA-ME

23/11/18
24/11/18
Mostar

Elektroničko izdavanje računa u javnoj nabavi – prednosti i obveze

20/11/18
Zagreb

Program izobrazbe u području javne nabave (50 sati)

19/11/18
20/11/18
21/11/18
22/11/18
23/11/18
Zagreb

Planiranje javne nabave za 2019. godinu, Registar ugovora i okvirnih sporazuma, Plan nabave za 2019. godinu, Objava u EOJN

16/11/18
Zagreb

Planiranje, izvršavanje i evidentiranje europskih projekata kod JLP(R)S i njihovih proračunskih korisnika

13/11/18
Zagreb

Planiranje, izvršavanje i evidentiranje europskih projekata kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

12/11/18
Zagreb

Dobro upravljanje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave – općinama, gradovima i županijama

09/11/18
Zagreb

Izrada proračuna JLP(R)S, izrada financijskih planova korisnika proračuna JLP(R)S za razdoblje 2019.-2021.

12/10/18
Zagreb

Specifičnosti kod izrade dokumentacije o nabavi u postupcima financiranim iz EU fondova; eESPD obrazac

14/09/18
Zagreb

Izrada financijskih planova korisnika državnog proračuna i JLP(R)S, izrada proračuna JLP(R)S za razdoblje 2019.-2021.

13/09/18
Split

SPECIJALIZIRANA RADIONICA - Polugodišnji financijski izvještaji, računovodstvene posebnosti, pripremne radnje za financijske planove za 2019.-2021. te radnopravne novine

13/06/18
14/06/18
18/06/18
Rijeka
Split
Osijek

SPECIJALIZIRANA RADIONICA ZA PRORAČUNSKE KORISNIKE DRŽAVNOG PRORAČUNA - Polugodišnji financijski izvještaji, računovodstvene posebnosti, pripremne radnje za financijske planove za 2019.-2021. te radnopravne novine

12/06/18
Zagreb

SPECIJALIZIRANA RADIONICA ZA JLP(R)S I NJIHOVE KORISNIKE - Polugodišnji financijski izvještaji, računovodstvene posebnosti, pripremne radnje za financijske planove za 2019.-2021. te radnopravne novine

11/06/18
Zagreb

Nabave sufinancirane sredstvima EU - pregled potencijalnih rizika i preporuke za njihovo preveniranje u postupcima javne nabave, određivanje kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude

28/05/18
Zagreb

Novi obvezujući EU propisi o zaštiti osobnih podataka - GDPR

25/05/18
Zagreb

Upravljanje rizicima i financijsko upravljanje u javnom sektoru

16/04/18
Zagreb

Novi obvezujući EU propisi o zaštiti osobnih podataka - GDPR

13/04/18
Zagreb

Sustav PDV-a, poreza na dobit, poreza na dohodak, plaća i naknada u javnom i neprofitnom sektoru

12/04/18
Zagreb

Praćenje EU projekata u sustavu riznice

09/04/18
Zagreb

NABAVE SUFINANCIRANE SREDSTVIMA EU – pregled potencijalnih rizika i preporuke za njihovo preventiranje u postupcima javne nabave, određivanje kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude

27/03/18
Zagreb

FISKALNA ODGOVORNOST, GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA I POREZI - za ministarstva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva i druge pravne osobe

09/03/18
Zagreb

Najvažniji instituti ZJN 2016 kroz praksu DKOM-a, Izmjene ugovora o javnoj nabavi, Odluke naručitelja

05/03/18
Zagreb

„Hrvatska 2030 – Identifikacija projekata nužnih za regionalni razvoj“ RAZVOJNA DIGITALIZACIJA U FUNKCIJI RASTA LOKALNE ZAPOSLENOSTI I DOHOTKA

01/03/18
02/03/18
Zagreb

Škola računovodstva proračuna i proračunskih korisnika

21/02/18
22/02/18
23/02/18
Zagreb

Priprema projekata i najava natječaja iz ESF-a aktualnih u 2018. godini

19/02/18
Zagreb

Novi obvezujući EU propisi o zaštiti osobnih podataka - GDPR

19/02/18
Zagreb

Financijski izvještaji i porezne novine u poslovanju neprofitnih organizacija

16/02/18
Zagreb

FISKALNA ODGOVORNOST ZA POČETNIKE - za sve obveznike davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti (proračunski i izvanproračunski korisnici na državnoj i lokalnoj razini, ministarstva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva)

15/02/18
Zagreb

Fiskalna odgovornost, kolektivni ugovori i porezi: novine, sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2017.

14/02/18
16/02/18
19/02/18
20/02/18
Osijek, Zagreb, Rijeka, Split

Program izobrazbe u području javne nabave (50 sati)

12/02/18
13/02/18
14/02/18
15/02/18
16/02/18
Zagreb

Priprema i prijava EU projekata putem novog sustava eFondovi

09/02/18
Zagreb

Postupanje DKOM-a i bitne povrede postupka, novine u sustavu pravne zaštite, specifičnosti kod sektorskih naručitelja, rokovi u postupcima javne nabave

08/02/18
Zagreb

Primjena članka 263. i 293. ZJN 2016 u praksi, oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, jednostavna nabava

19/01/18
Zagreb

Opći akti predstavničkog tijela JLS – rok 1.2.2018.

19/01/18
Zagreb

Novine u godišnjem financijskom izvještavanju za 2017., kolektivnim ugovorima i porezima u sustavu proračuna

18/01/18
22/01/18
23/01/18
Zagreb, Rijeka, Split

Prikaz novih podzakonskih propisa te izrada plana nabave

22/12/17
Zagreb

Priprema projektnih prijedloga i popunjavanje obrasca A

18/12/17
Zagreb

Novi kolektivni ugovori u javnim službama i porezne novine u 2018.

15/12/17
18/12/17
Zagreb, Osijek.

Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi

15/12/17
Zagreb

Upravljanje rizicima i financijsko upravljanje u javnom sektoru

11/12/17
Zagreb

Praćenje EU projekata u sustavu riznice

07/12/17
Zagreb

Prikaz novih podzakonskih propisa te izrada plana nabave

01/12/17
Zagreb

Pripremne radnje za godišnje financijsko izvještavanje i aktualnosti iz porezne reforme proračuna i proračunskih korisnika

28/11/17
Zagreb

Financijsko upravljanje EU projektima (Izrada plana nabave, popunjavanje ZNS-a, izvještavanje)

27/11/17
Zagreb

Novine u EOJN i primjena u praksi – osvrt sa strane naručitelja i ponuditelja

24/11/17
Zagreb

Sustav PDV-a, poreza na dobit, poreza na dohodak, plaća i naknada u javnom i neprofitnom sektoru

20/11/17
Zagreb

Specijalizirana radionica za JLP(R)S: Porez na nekretnine, naplata potraživanja, državne potpore

17/11/17
Zagreb

Primjena članka 263. i 293. ZJN 2016 u praksi, oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata, odluke naručitelja i izmjene ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

13/11/17
Zagreb

Novi obvezujući EU propisi o zaštiti osobnih podataka - GDPR

13/11/17
Zagreb

Primjena aplikacije SNU, aktualnosti u obračunu plaća uz JOPPD obrazac i aktualnosti u ovrhama

20/10/17
Zagreb

Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi

20/10/17
Zagreb

Novi podzakonski propisi za provedbu ZJN 2016 i najnovija praksa DKOM-a

06/10/17
Zagreb

Izrada financijskih planova JLP(R)S, izrada proračuna JLP(R)S za razdoblje 2018.-2020.

29/09/17
Zagreb

Provođenje ovrhe na plaći i novčanoj tražbini

22/09/17
Zagreb

Škola računovodstva proračuna i proračunskih korisnika

19/09/17
20/09/17
21/09/17
Zagreb

Izrada aktualnih općih akata jedinica lokalne samouprave

15/09/17
Zagreb

Izrada financijskih planova JLP(R)S, korisnika državnog proračuna, izrada proračuna JLP(R)S za razdoblje 2018.-2020.

12/09/17
13/09/17
14/09/17
Osijek, Rijeka, Split

Izrada financijskih planova korisnika državnog proračuna i JLP(R)S, izrada proračuna JLP(R)S za razdoblje 2018.-2020.

08/09/17
Zagreb

Novi podzakonski propisi za provedbu ZJN 2016 i najnovija praksa DKOM-a

08/09/17
Zagreb

Prikaz novih podzakonskih akata ZJN 2016

14/07/17
Zagreb

Nove Smjernice za upravljanje rizicima u javnom sektoru i nepravilnosti u sustavu fiskalne odgovornosti

07/07/17
Zagreb

Polugodišnji financijski izvještaji, računovodstvene dvojbe, radno pravo i aktualna porezna pitanja

03/07/17
Split

SPECIJALIZIRANA RADIONICA ZA ŠKOLSKE I PREDŠKOLSKE USTANOVE, FAKULTETE, SVEUČILIŠTA I INSTITUTE - Polugodišnji financijski izvještaji, računovodstvene dvojbe, aktualna pitanja financiranja i oporezivanja uz radno pravo

30/06/17
Zagreb

SPECIJALIZIRANA RADIONICA ZA USTANOVE U ZDRAVSTVU - Polugodišnji financijski izvještaji, računovodstvene dvojbe, poslovanje u sustavima riznice i aktualna porezna pitanja

29/06/17
Zagreb

SPECIJALIZIRANA RADIONICA ZA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE - Polugodišnji financijski izvještaji, računovodstvene posebnosti i aktualna porezna i druga pitanja

27/06/17
Zagreb

ESPD obrazac - što je i kako ga ispuniti; Ekonomski najpovoljnija ponuda u teoriji i praksi

26/05/17
Zagreb

Osnove proračunskog računovodstva

22/05/17
Zagreb

Planiranje, Jednostavna nabava uz primjer općeg akta, Upravljanje ugovorima - izmjene ugovora i okvirnih sporazuma, raskid

15/05/17
Zagreb

Primjena aplikacije SNU te aktualnosti u obračunu plaća uz JOPPD obrazac

08/05/17
Zagreb

Modularna edukacija: Priprema i provedba projekata financiranih iz ESI fondova

08/05/17
09/05/17
10/05/17
11/05/17
12/05/17
Zagreb

Kako izraditi dokumentaciju o nabavi; Kako ispuniti ESPD obrazac; Odluke naručitelja i DKOM-a

18/04/17
Zagreb

Aktualna pitanja oporezivanja dohotka

10/04/17
Zagreb

Ekonomski najpovoljnija ponuda u teoriji i praksi; Zelena javna nabava

07/04/17
Zagreb

Financijsko izvještavanje, računovodstveno evidentiranje i porezni aspekti EU projekata

06/04/17
Zagreb

Komunalna naknada - aktualna pravna i financijska pitanja utvrđivanja, namjene, naplate i ovrhe

03/04/17
Zagreb

Novine u objavama javne nabave i e-Nabava (e-predaja ponuda, e-otvaranje ponuda) - rad na novoj demo verziji!

31/03/17
Zagreb

Prijava poreza na dobit

30/03/17
Zagreb

Razvijanje INTERREG projekata i ispunjavanje elektronske prijavnice

24/03/17
Zagreb

Porez na nekretnine i lokalni porezi

20/03/17
Zagreb

Novine u sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti - za ministarstva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva i druge pravne osobe

09/03/17
Zagreb

Škola računovodstva proračuna i proračunskih korisnika

28/02/17
01/03/17
02/03/17
Zagreb

Program izobrazbe u području javne nabave (50 sati)

27/02/17
Zagreb

Priprema projekata za Mjeru 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” iz Programa ruralnog razvoja

23/02/17
Zagreb

Izjava o fiskalnoj odgovornosti proračuna i proračunskih korisnika – uz osvrt na novine u radnim i materijalnim pravima

20/02/17
23/02/17
24/02/17
Osijek, Rijeka, Split

Novine u sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti - za proračunske korisnike svih razina

16/02/17
Zagreb

Prikaz novog Zakona o javnoj nabavi - Zagreb

13/02/17
Zagreb

Neoporezive isplate, službena putovanja, JOPPD u javnom i neprofitnom sektoru - pravne, porezne i računovodstvene posebnosti -

10/02/17
Zagreb

Prikaz novog Zakona o javnoj nabavi - Rijeka

06/02/17
Rijeka

Specijalističko stručno usavršavanje za čelnike u sustavu proračuna - financijsko upravljanje i računovodstvo

19/01/17
20/01/17
Zagreb

Novine u godišnjem financijskom izvještavanju za 2016. i porezima u sustavu proračuna

17/01/17
Zagreb

Implementacija novih Direktiva u nacionalno zakonodavstvo; ESPD-europska jedinstvena dokumentacija o nabavi; Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi

16/12/16
Zagreb

Pripremne radnje za financijsko izvještavanje i aktualnosti iz porezne reforme proračuna i proračunskih korisnika

09/12/16
Zagreb

Konferencija - Erasmus+ u Hrvatskoj: Mogućnosti i izazovi

02/12/16
Zagreb

Planiranje i izrada plana nabave za 2017. - proces, obveze i specifičnosti

30/11/16
Zagreb

Aktualnosti iz porezne reforme, financijsko planiranje, pripremne radnje za financijsko izvještavanje neprofitnih organizacija

28/11/16
Zagreb

Priprema i provedba projekata iz programa Erasmus+

15/11/16
Zagreb

Osiguranje plaćanja i ovrha tražbina od domaćih i stranih pravnih i fizičkih osoba

07/11/16
Zagreb

Specijalistička edukacija: Upravljačko i troškovno računovodstvo u javnom sektoru

02/11/16
03/11/16
04/11/16
Zagreb

Planiranje i izrada plana nabave za 2017. - proces, obveze i specifičnosti

19/10/16
Zagreb

Škola računovodstva proračuna i proračunskih korisnika

19/10/16
20/10/16
21/10/16
Zagreb

Planiranje proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izrada financijskih planova korisnika za razdoblje 2017. - 2019.

17/10/16
Zagreb

Planiranje proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izrada financijskih planova korisnika za razdoblje 2017. - 2019.

07/10/16
Zagreb

Priprema i provedba projekata iz Erasmus+ programa

04/10/16
05/10/16
Zagreb

Škola računovodstva za neprofitne organizacije

04/10/16
05/10/16
06/10/16
Zagreb

ESPD – obrazac; Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi; Upravljanje ugovorima/OS

30/09/16
Zagreb

Aktualnosti u obračunu plaća i specifičnosti JOPPD obrasca i Primjena aplikacije SNU - Specifikacija nepovezanih uplata

29/09/16
Zagreb

Škola poreza u sustavu proračuna i neprofitnom sektoru

28/09/16
29/09/16
30/09/16
Zagreb

ESPD – europska jedinstvena dokumentacija o nabavi; Kako provoditi postupke nabave u prijelaznom razdoblju prema novim Direktivama; Prijedlog novog Zakona o javnoj nabavi

23/09/16
Zagreb

Kako donirati i sponzorirati udruge

16/09/16
Zagreb

Kako donirati i sponzorirati udruge

14/07/16
Zagreb

SPECIJALIZIRANA RADIONICA ZA NEPROFITNE ORGANIZACIJE - Polugodišnji financijski izvještaji, računovodstvene i porezne aktualnosti

13/07/16
Zagreb

Novi Zakon o javnoj nabavi; ESPD – europska jedinstvena dokumentacija o nabavi

04/07/16
Zagreb

SPECIJALIZIRANA RADIONICA ZA USTANOVE U ZDRAVSTVU - Novine u sustavu zdravstva te računovodstvene, revizijske i financijsko-porezne aktualnosti

01/07/16
Zagreb

SPECIJALIZIRANA RADIONICA ZA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE - Polugodišnji financijski izvještaji, računovodstvene posebnosti i aktualna porezna i druga pitanja

30/06/16
Zagreb

SPECIJALIZIRANA RADIONICA ZA USTANOVE U KULTURI - Polugodišnji financijski izvještaji, računovodstvene i porezne aktualnosti u kulturi

17/06/16
Zagreb

SPECIJALIZIRANA RADIONICA ZA FAKULTETE, SVEUČILIŠTA I INSTITUTE - Polugodišnji financijski izvještaji, računovodstvene dvojbe i aktualna pitanja financiranja i oporezivanja

16/06/16
Zagreb

SPECIJALIZIRANA RADIONICA ZA ŠKOLSKE I PREDŠKOLSKE USTANOVE - Polugodišnji financijski izvještaji, računovodstvene dvojbe i aktualna porezna pitanja

15/06/16
Zagreb

E-nabava za naručitelje i ponuditelje

10/06/16
Zagreb

Kontrole Izjava o fiskalnoj odgovornosti, upravljanje nepravilnostima i unutarnja revizija - nova regulativa, novi obveznici primjene

08/06/16
Zagreb

ESPD – europska jedinstvena dokumentacija o nabavi; Ekonomski najpovoljnija ponuda

30/05/16
Zagreb

Aktualnosti u obračunu plaća i specifičnosti JOPPD obrasca i Primjena aplikacije SNU - Specifikacija nepovezanih uplata

20/05/16
Zagreb

E-nabava za ponuditelje

29/04/16
Zagreb

ESPD – europska jedinstvena dokumentacija o nabavi; Implementacija novih Direktiva u nacionalno zakonodavstvo; Zelena javna nabava u praksi

28/04/16
Zagreb

Ovrhe na plaći i novčanoj tražbini

22/04/16
Zagreb

Financijsko i računovodstveno upravljanje EU projektima (financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje, računovodstvo projekta)

21/04/16
Zagreb

Škola poreza u sustavu proračuna i neprofitnom sektoru

06/04/16
07/04/16
08/04/16
Zagreb

Priprema projekata iz Erasmus+ programa

04/04/16
Zagreb

Bagatelna nabava; Ekonomski najpovoljnija ponuda u praksi

04/04/16
Zagreb

E-nabava za naručitelje

29/03/16
Zagreb

Fiskalna odgovornost: Novine, sastavljanje i predaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2015. godinu

22/03/16
Zagreb

Kriteriji, mjerila i standardi financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

11/03/16
Zagreb

Presude Europskog suda; Najnovija praksa DKOM-a; Okvirni sporazum i izmjene ugovora

04/03/16
Zagreb

OKRUGLI STOLOVI - Predstavljanje nove knjige EU PROJEKTI - od ideje do realizacije

03/03/16
04/03/16
11/03/16
18/03/16
Zagreb, Rijeka, Osijek, Split

Financijsko upravljanje i kontrola provedbe EU projekata (računovodstvo projekta, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje)

29/02/16
Zagreb

Revizija i računovodstvo neprofitnih organizacija - Financijsko izvještavanje i otvorena pitanja

25/02/16
Zagreb

Prilika za investicijski zamah: kombinirano financiranje u isporuci javnih građevina - EU fondovi i JPP

24/02/16
Zagreb

E-nabava za naručitelje

19/02/16
Zagreb

Financijsko upravljanje i unutarnja revizija u kontekstu davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti

18/02/16
Hotel Palace, Trg J. J. Strossmayera 10

Nova pravila dodjele donacija i sponzorstava udrugama

11/02/16
Zagreb

Kako izraditi CBA analizu (analizu troškova i koristi)

11/02/16
12/02/16
Zagreb

Škola financijskog upravljanja za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike - pregled novog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti za 2015.

08/02/16
09/02/16
Zagreb

E-nabava za ponuditelje

05/02/16
Zagreb

Aktualnosti u poslovanju neprofitnih organizacija u 2016. - Financijski izvještaji, novine u financijskom poslovanju i računovodstvu, porezne aktualnosti

04/02/16
Zagreb

Javna nabava komunalnih gospodarstava

04/02/16
Zagreb

Specijalizirana radionica za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave - Financijski izvještaji, novine u računovodstvu, izvršavanje proračuna i porezne novine i godišnje prijave

22/01/16
Zagreb

Aktualnosti u poslovanju proračunskih korisnika 2016. - Financijski izvještaji, novine u računovodstvu, izvršavanje proračuna i porezne novine i godišnje prijave

15/01/16
Zagreb

Novosti u obvezi procjene fiskalnog učinka propisa

18/12/15
Zagreb

E-nabava

03/12/15
Zagreb

Specifična pitanja službenih putovanja u javnom i neprofitnom sektoru - pravne, porezne i računovodstvene posebnosti u javnom i neprofitnom sektoru

01/12/15
Zagreb

Ključni izazovi ekonomskog rasta i razvoja lokalnih samouprava u 2016. godini

27/11/15
28/11/15
Opatija

Kriteriji, mjerila i standardi financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

26/11/15
27/11/15
Zagreb

Novine u poslovanju neprofitnih organizacija u 2015./2016. godini - Financijsko upravljanje i kontrola, izrada i izvršavanje financijskih planova, računovodstvene i porezne aktualnosti

12/11/15
Zagreb

E-nabava za naručitelje i ponuditelje

09/11/15
Zagreb

Izobrazba u području javne nabave (50 sati)

09/11/15
Zagreb

ZAGREB | Aplikacija Specifikacija nepovezanih uplata - SNU

06/11/15
Zagreb

Nova pravila dodjele donacija i sponzorstava udrugama - za trgovačka društva i javne institucije

03/11/15
Zagreb

Ovrhe na plaći i novčanoj tražbini te materijalna prava javnih i državnih službenika i namještenika - pravne i porezne posebnosti

30/10/15
Zagreb

Financijsko upravljanje i kontrola provedbe EU projekata (računovodstvo projekta, financijsko planiranje, praćenje i izvještavanje)

23/10/15
Zagreb

Kriteriji, mjerila i standardi financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

20/10/15
21/10/15
Zagreb

SPLIT | Aplikacija Specifikacija nepovezanih uplata - SNU

16/10/15
Split

Seminar o planiranju proračuna JLP(R)S, izradi financijskih planova korisnika i privremenom financiranju u 2016. godini

15/10/15
Zagreb

E-nabava za naručitelje i ponuditelje (8 sati)

12/10/15
Zagreb

Priprema projekata i najava natječaja iz ESF-a 2014. - 2020.

09/10/15
Zagreb

Javna i bagatelna nabava ustanova u zdravstvu: planiranje nabave, dokumentacija za nadmetanje, upravljanje ugovorima

07/10/15
Zagreb

Javna i bagatelna nabava JLP(R)S: planiranje nabave, dokumentacija za nadmetanje, upravljanje ugovorima

06/10/15
Zagreb

Javna i bagatelna nabava škola, dječjih vrtića i učeničkih domova: planiranje nabave, dokumentacija za nadmetanje, upravljanje ugovorima

05/10/15
Zagreb

Škola financijskog upravljanja za proračune, proračunske i izvanproračunske korisnike

01/10/15
02/10/15
Zagreb

Kako izraditi CBA analizu (analizu troškova i koristi)

01/10/15
02/10/15
Zagreb

E-nabava (8 sati)

25/09/15
Zagreb

Aplikacija Specifikacija nepovezanih uplata - SNU

21/09/15
Zagreb

Bespovratna sredstva EU: Priprema projektnih prijedloga i izrada proračuna projekta

17/09/15
18/09/15
Zagreb

Dvodnevna radionica: Kriteriji, mjerila i standardi financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

15/09/15
16/09/15
Zagreb

Seminar o planiranju proračuna JLP(R)S, izradi financijskih planova korisnika i privremenom financiranju

11/09/15
Zagreb

Priprema projekata iz Erasmus+ programa

11/09/15
Zagreb

Dvodnevna radionica o kriterijima, mjerilima i standardima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

25/08/15
26/08/15
Zagreb

Dvodnevna radionica o kriterijima, mjerilima i standardima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge

15/07/15
16/07/15
Zagreb

Aplikacija Specifikacija nepovezanih uplata - SNU

09/07/15
Zagreb

Neprofitne organizacije: Polugodišnji izvještaji, financijsko poslovanje i aktualnosti u isplati plaća

06/07/15
Zagreb, Osijek, Split, Rijeka, Pula

Proračunski subjekti: Polugodišnji financijski izvještaji i aktualna financijska i porezna pitanja s naglaskom na novine po isplatama jubilarnih nagrada u sustavu proračuna

06/07/15
Zagreb, Osijek, Split, Rijeka, Pula

Kako izraditi CBA analizu (analizu troškova i koristi)

02/07/15
03/07/15
Zagreb

Priprema projekata iz Erasmus+ programa

19/06/15
Zagreb

Primjena pune obračunske osnove i standardizacija internog obračuna u javnom zdravstvu

18/06/15
Zagreb

Novi normativni okvir za djelovanje i financiranje udruga u Republici Hrvatskoj

16/06/15
Zagreb

E-nabava (8 sati)

15/06/15
Zagreb

Ovrhe na plaći i novčanoj tražbini te materijalna prava javnih i državnih službenika i namještenika - pravne i porezne posebnosti

12/06/15
Zagreb

Javna nabava za ponuditelje (8 sati)

10/06/15
Zagreb

Specifična pitanja službenih putovanja u javnom i neprofitnom sektoru

08/06/15
Zagreb

Izobrazba u području javne nabave (50 sati)

08/06/15
Zagreb

E-nabava (8 sati)

22/05/15
Osijek

Najnovija praksa DKOM-a; Nabava prema grupama predmeta nabave; Okvirni sporazum i izmjene ugovora; Oslanjanje na tuđu sposobnost (8 sati)

19/05/15
Zagreb

Etika i upravljanje sukobom interesa u državnoj upravi i lokalnoj samoupravi

13/05/15
Zagreb

Unaprjeđenje sustava javne rasvjete po modelu javno-privatnog partnerstva

12/05/15
Zagreb