Opći cilj natječaja je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, videćeg pratitelja i tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika.

Specifični ciljevi:

– Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima kroz pružanje usluge osobne asistencije (primjenjivo na Skupinu 1)

– Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života gluhim i gluhoslijepim osobama putem usluga tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika (primjenjivo na Skupinu 2)

– Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života slijepim osobama putem usluga videćeg pratitelja(primjenjivo na Skupinu 3)

Prihvatljive aktivnosti:

Skupina 1:  Pružanje usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom

Skupina 2:  Pružanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika osobama s invaliditetom

Skupina 3:  Pružanje usluge videćeg pratitelja

Ciljane skupine:

Skupina 1: odrasle osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, u dobi od 18 do 65 godina

odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima, u dobi od 18 do 65;

Skupina 2: odrasle gluhe, gluhoslijepe osobe, u dobi od 18 do 65 godina

Skupina 3: odrasle slijepe osobe, u dobi od 18 do 65  godina

Natječaj se vodi kao otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva). Financijska alokacija je 90.000.000,00 kn.

Prihvatljivi prijavitelji: pravna osoba s pravnim statusom udruga ili savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga

Rok za prijavu je 31. prosinca 2020. godine.

TIM4PIN Vam stoji na raspolaganju za konzultantsku pomoć u području pripreme, prijave i izvedbe Vašeg projekta. Slobodno nam se obratite na mail: centar@tim4pin.hr.