Objavljen je još jedan dugo očekivani poziv financiran iz Europskog socijalnog fonda, pod nazivom “Suradnja organizacija civilnoga društva i lokalnih vlasti na prevenciji korupcije i sukoba interesa u provedbi javnih politika“. Krajnji rok prijave je do iskorištenja alokacije koja iznosi 85 milijuna kuna, a najkasnije do 31. prosinca 2019. godine.

Opći cilj jest unaprjeđenje uloge organizacija civilnoga društva u promicanju i primjeni načela dobrog upravljanja.

Specifični ciljevi su sljedeći:

  • Povećanje transparentnosti suradnje tijela javne vlasti s civilnim društvom
  • Jačanje sposobnosti i kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivan doprinos provedbi antikorupcijskih mjera
  • Daljnje unaprjeđenje provedbe savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
  • Osnaživanje stručnih, analitičkih i zagovaračkih kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje učinkovite potpore građanima u sudjelovanju u donošenju odluka na lokalnim i regionalnim razinama
  • Digitalizacija rada JLP(R)S-a za aktivno sudjelovanje građana prilikom odlučivanja o komunalnim i drugim poslovima

Prihvatljivi prijavitelji su udruge i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pod uvjetom da obavezno moraju djelovati u međusobnom partnerstvu.

Najniži iznos bespovratnih sredstava jest 800.000 kuna, a najviši iznos 2.000.000 kuna.

Za detaljnije informacija o pozivu i pomoć u pripremni projekata obratite nam se na centar@tim4pin.hr.