Opći cilj

Unaprijediti različite vrste pismenosti kao temelj stjecanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

Specifični cilj

Povećati kapacitete odgojno-obrazovnih ustanova za provedbu aktivnosti u okviru školskog kurikuluma usmjerenih na razvoj jedne ili više vrsta pismenosti.

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja usmjeren je na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz podizanje razine informacijske pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola. Provedbom  različitih aktivnosti koje će uključivati razvoj i provedbu novih kurikuluma s područja informacijske pismenosti, izvođenje projekata i projektne nastave,  opremanje školskih knjižnica, stručno usavršavanje odgojno – obrazovnih djelatnika uz intenzivan rad s učenicima unaprijediti će se razvojni potencijali škola. Specifično, škole će projektnim aktivnostima podići razinu kompetencija svojih djelatnika za inovativne pristupe poučavanju te razviti i uvesti nove kurikulume koji će dovesti do razvijanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

Ukupni iznos Poziva – 26.775.000,00 HRK

Minimalni iznos po projektu – 500.000,00 HRK

Maksimalni iznos po projektu – 1.500.000,00 HRK

Ciljne skupine

Učenici osnovnih i srednjih škola

Odgojno-obrazovni radnici

Prihvatljive aktivnosti: 

Element 1. Upravljanje projektom i administracija

1.1. Koordinacija provedbe aktivnosti

1.2. Praćenje pokazatelja provedbe

1.3. Izvještavanje o provedbi

Element 2. Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika

2.1 Studijsko putovanje u svrhu upoznavanja obrazovnih modela usmjerenih na usvajanje ključnih kompetencija i ishoda učenja

2.2 Provedba stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika iz područja:

– izrade i provedbe kurikuluma za jednu ili više vrsta pismenosti

– metodologije definiranja ishoda učenja

– upotrebe IKT-a u nastavi

– organizacije i provedbe projektnih dana i tjedana.

Element 3. Razvoj i provedba izvannastavnih aktivnosti/fakultativnih predmeta unutar školskog kurikuluma za jednu ili više vrsta pismenosti

3.1 Razvoj izvannastavnih aktivnosti/fakultativnih predmeta unutar školskog kurikuluma za jednu ili više vrsta pismenosti

3.2 Provedba izvannastavnih aktivnosti/fakultativnih predmeta kroz neposredni rad s učenicima

3.3. Stvaranje i organiziranje otvorenih digitalnih repozitorija za provedbu izvannastavnih aktivnosti/fakultativnih predmeta

3.4 Provedba evaluacije provedenih projektnih aktivnosti

Element 4. Promidžba i vidljivost

4.1. Informiranje o projektu (organizacija početne, završne konferencije, obavijesti na web stranicama škola te putem drugih medija (radio, televizija) o provođenju projekta)

4.2. Izrada medijskih sadržaja o projektnim aktivnostima (web, stručni tisak, dnevni tisak, drugi mediji)