Svrha ovog Poziva
– podrška procesu deinstitucionalizacije u Republici Hrvatskoj putem investiranja u infrastrukturu i opremljenost prostora centara za socijalnu skrb.

Predmet ovog Poziva
– stvoriti dostupne, adekvatne i opremljene prostore Centara za socijalnu skrb koji će služiti provedbi programa i aktivnosti procesa inkluzije tj. socijalnog uključivanja socijalno osjetljivih skupina.

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su centri za socijalnu skrb i to u sljedećim županijama:

-Primorsko – goranska županija;
-Bjelovarsko – bilogorska županija;
-Osječko – baranjska županija;
-Vukovarsko – srijemska županija;
-Dubrovačko – neretvanska županija;
-Karlovačka županija;
-Istarska županija;
-Splitsko – dalmatinska županija;
-Krapinsko – zagorska županija;
-Brodsko – posavska županija;
-Požeško – slavonska županija;
-Grad Zagreb;
-Zagrebačka županija.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 73.125.000,00 HRKMinimalni iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 HRK, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.120.000,00 HRK.

Najraniji mogući datum dostave/slanja projektnih prijedloga je 1. rujna 2016. godine.

Poziv se vodi kao ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga trajnog modaliteta do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2019. godine.

TIM4PIN Vam stoji na raspolaganju za konzultantsku pomoć u području pripreme, prijave i izvedbe Vašeg projekta. Slobodno nam se obratite na mail: centar@tim4pin.hr.