U okviru ovog Poziva planira se provedba operacije 9a3.1 Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 koja uključuje aktivnosti navedene u točci 2.7 Uputa, a koje će se provoditi u 18 domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom. Navedeni domovi određeni su Operativnim planom deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. – 2016. kao prioritetne institucije u procesu deinstitucionalizacije kojima je potrebno unaprijediti infrastrukturu za pružanje socijalnih usluga u zajednici, stoga je:

Svrha ovog Poziva

– podrška procesu deinstitucionalizacije sustava pružanja socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj putem infrastrukturnih ulaganja u prenamjenu i opremanje institucija.

Predmet ovog Poziva

– prilagoditi 18 domova socijalne skrbi / centara za pružanje usluga u zajednici za osobe s invaliditetom za potrebe pružanja usluga u zajednici putem infrastrukturnih ulaganja.

Prihvatljivi prijavitelji

– 18 domova socijalne skrbi Republike Hrvatske2 (9 domova za invalide i 9 domova za mentalno oboljele):

 1. Dom za odrasle osobe Bjelovar
 2. Dom za odrasle osobe Blato, Korčula
 3. Centar za rehabilitaciju Pula
 4. Dom za odrasle osobe „Vila Maria“, Pula
 5. Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj
 6. Dom za odrasle osobe „Bidružica“- Desinić
 7. Centar za pružanje usluga u zajednici „JA kao i TI“ – Osijek
 8. Dom za odrasle osobe „Ljeskovica“
 9. Centar za rehabilitaciju Rijeka
 10. Dom za odrasle osobe „Turnić“ Rijeka
 11. Centar za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ – Split
 12. Centar za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ Vrlika
 13. Centar za rehabilitaciju „Mir“, Kaštel Novi – Rudine
 14. Dom za odrasle osobe „Trogir“
 15. Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ – Vinkovci
 16. Centar za rehabilitaciju „Stančić“ – Dugo Selo
 17. Centar za rehabilitaciju Zagreb
 18. Dom za odrasle osobe Zagreb

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 107.294.118,00 HRK. Minimalni iznos bespovratnih sredstava je 150.000,00 HRK, dok je maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 9.000.000,00 HRK.

Poziv se vodi kao ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga trajnog modaliteta do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2019. godine.

Najraniji mogući datum dostave/slanja projektnih prijedloga je 1. rujna 2016. godine.

TIM4PIN Vam stoji na raspolaganju za konzultantsku pomoć u području pripreme, prijave i izvedbe Vašeg projekta. Slobodno nam se obratite na mail: centar@tim4pin.hr.