Obavještavamo vas da je Ministarstvo financija danas na svojim internetskim stranicama objavilo:

Za sva dodatna pitanja i informacije možete se obratiti na e-mail adresu: fiskalnaodgovornost@mfin.hr

Našim pretplatnicima i dalje smo na raspolaganju na pitajcentar@tim4pin.hr