Za sve ostvarene dohotke građana tijekom 2020. godine, a koji se prema odredbama Zakona o porezu na dohodak smatraju godišnjim, Porezna uprava po službenoj dužnosti provodi poseban postupak obračuna godišnjeg poreza na dohodak i prireza. Poseban postupak provodi se na temelju službenih podataka s kojima Porezna uprava raspolaže prikupljenih putem JOPPD Obrasca te podacima koji su upisani na poreznoj kartici – Obrascu PK.

Međutim, ako građani na koje se primjenjuje poseban postupak oporezivanja žele iskoristiti pravo na povećanje osobnog odbitka po osnovi uzdržavanih članova uže obitelji i djece, stupanja i vrste utvrđene invalidnosti, prebivališta na potpomognutom području I. skupine prema posebnom propisu i području Grada Vukovara, plaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje u tuzemstvu, danih darovanja te uračunavanja poreza plaćenog u inozemstvu, mogu nadležnoj ispostavi Porezne uprave podnijeti Obrazac ZPP-DOH te priložiti vjerodostojne isprave radi priznavanja poreznih olakšica.

Kao i prošle godine, Obrazac ZPP-DOH građani mogu podnijeti korištenjem elektroničkih usluga Porezne uprave ePorezna, za što je dovoljno posjedovati token Internet bankarstva ili bilo koju vjerodajnicu sustava NIAS minimalne razine 3, što uključuje i korištenje eOsobne iskaznice.

Rok za podnošenje Obrasca ZPP-DOH radi korištenja prava propisanih Zakonom o porezu na dohodak, te Obrasca DOH za one porezne obveznike koji su obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu, je do kraja veljače 2021. godine za 2020. No, kako je 28. veljače 2021. godine nedjelja i neradni dan, Obrazac DOH i Obrazac ZPP-DOH za 2020. godinu potrebno je dostaviti najkasnije do 1. ožujka 2021. godine.

Pročitajte članak autorice Mirjane Mahović Komljenović na ovu temu.