U nastavku dajemo primjer popunjenog obrasca Podaci o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti, ako je riječ o nepravilnostima uočenima prilikom davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu. Popunjeni Obrazac se dostavlja osobi za nepravilnosti u nadležnoj županiji, gradu ili općini, odnosno u nadležnom ministarstvu ili drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije nakon davanja ili uz predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu. Podaci iz ovoga obrasca bit će relevantni za popunjavanje godišnjeg izvješća o nepravilnostima za razdoblje od 1.1.2020. do 31.12.2020.

Svi proračunski i izvanproračunski korisnici koji su u nadležnosti općina, gradova i županija, odnosno u nadležnosti ministarstava i drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije, kao i trgovačka društva i druge pravne osobe koje su obveznici davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti  obvezni su do 28. veljače 2020. predati godišnje izvješće o nepravilnostima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. i to osobi za nepravilnosti (ili povjerljivoj osobi koja obavlja dužnost osobe za nepravilnosti) u nadležnoj općini, gradu ili županiji, odnosno u nadležnom ministarstvu ili drugom državnom tijelu na razini razdjela organizacijske klasifikacije. Ovi obveznici dostavljaju godišnje izvješće o nepravilnostima za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. na obrascu iz Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne novine broj 70/12). Ako navedeni obveznici nisu imali prijavljenih nepravilnosti u godini za koju se ispunjava godišnje izvješće o nepravilnostima, a nisu imale niti uočenih nepravilnosti u postupku davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2018. godinu (koji se odvijao u 2019. godini) osobi za nepravilnosti dostavljaju nepopunjeno izvješće ili dopis kojim osobu za nepravilnosti obavještavaju kako nisu imale prijavljenih niti uočenih nepravilnosti u 2019. godini.

Ako su navedeni obveznici imali samo nepravilnosti uočene u postupku davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti sve nepravilnosti (odnosno slabosti, jer je najčešće riječ upravo o slabostima) gledaju se kao jedna nepravilnost, jer je riječ o uočenoj nepravilnosti povezanoj s jednim poslovnim procesom (u vezi s davanjem Izjave o fiskalnoj odgovornosti). U nastavku se daje primjer popunjavanja obrasca u navedenom slučaju.

Prilog 4

Napominje se kako je sukladno Zakonu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, br. 78/15 i 102/19) za nedostavljanje godišnjeg izvješća o nepravilnostima propisana novčana kazna u iznosu od 5.000,00 kuna do 25.000,00 kuna kojom se može kazniti čelnik za prekršaj ako nadležnom gradu ili županije ne dostavi godišnje izvješće o nepravilnostima iz prethodne godine, a koje sadrži podatke o nepravilnostima prijavljenim od strane zaposlenika, građana ili anonimnih prijavitelja, odnosno kada nepravilnosti nisu utvrđene tijekom nadležnog postupanja državnih institucija.

Također se napominje kako ne moraju svi proračunski i izvanproračunski korisnici koji su u nadležnosti općina, gradova i županija, odnosno u nadležnosti ministarstava i drugih državnih tijela na razini razdjela organizacijske klasifikacije, kao i trgovačka društva i druge pravne osobe koje su obveznici davanja Izjave o fiskalnoj odgovornosti imati osobu za nepravilnosti.

Samo obveznici koji imaju više od 50 zaposlenih, moraju najkasnije do 31. ožujka 2020. imati povjerljivu u skladu s odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, koja će između ostalog pripremati i godišnje izvješće o nepravilnostima koje potpisuje čelnik i dostavlja ga osobi za nepravilnosti u nadležnom gradu, odnosno nadležnoj županiji. 

Obrasci su objavljeni uz Naputak o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne novine broj 70/12) koji je u word obliku objavljena na mrežnim stranicama Ministarstva financija.

Direktno preuzimanje:

Podaci o prijavljenoj – uočenoj nepravilnosti

Izvješće o nepravilnostima

Vaš  TIM4PIN