U svrhu promocije besplatne Wi-Fi povezanosti građana i posjetitelja u javnim prostorima (poput knjižnica, muzeja, bolnica, trgova ili parkova) širom Europe, Europska komisija pokrenula je program WiFi4EU. Riječ je o inicijativi koju je u svom govoru o stanju Unije u rujnu 2016. najavio predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. Program je uspostavljen u okviru CEF Telekoma, Instrumenta za povezivanje Europe (engl. The Connecting Europe Facility) koji olakšava prekograničnu interakciju između javnih uprava, poduzeća i građana, implementirajući digitalne infrastrukture usluga i širokopojasne mreže. Cilj programa WiFi4EU je omogućiti općinama i gradovima kupnju i instalaciju najsuvremenije Wi-Fi opreme u središtima zajedničkog života, a ukupna alokacija iznosi 120 milijuna eura za razdoblje do 2019. godine (namijenjeno prijaviteljima iz država članica, Norveške i Islanda).

U utorak 20. ožujka 2018. pokrenut je internetski portal WiFi4EU, na koji se zainteresirane jedinice lokalne samouprave moraju registrirati kako bi mogle podnijeti svoju prijavu na poziv na dostavu projektnih prijedloga koji će se otvoriti 15. svibnja 2018. Prijavitelji će moći na natječaju podnijeti zahtjeve za prvi paket od 1000 vaučera WiFi4EU (svaki u vrijednosti od 15 tisuća eura). Kriterij za raspodjelu vaučera je redoslijed prijava – prvih tisuću prijavljenih dobiva 15 tisuća eura. Komisija će, uzimajući u obzir ravnomjernu geografsku zastupljenost, objaviti imena prvih 1000 općina koje će dobiti financiranje u okviru prvog poziva. Svaka država sudionica dobit će najmanje 15 vaučera.

Tijekom sljedeće dvije godine objavit će se još četiri poziva na dostavu projektnih prijedloga, u okviru programa WiFi4EU. Mreže financirane programom WiFi4EU bit će besplatne, bez reklama i u njima se neće prikupljati osobni podaci korisnika. Financiranje će se odobriti samo onim mrežama koje ne udvostručavaju postojeće besplatne privatne ili javne mreže usporedive kvalitete na istim javnim mjestima. Troškove održavanja mreže snosit će sami prijavitelji. Tvrtke koje se žele registrirati kao izvođači radova i dobavljači opreme mogu to učiniti u bilo koje vrijeme. U nastavku teksta nalazi se detaljan pregled informacija o uvjetima sudjelovanja na programu.

Kome će WiFi4EU biti dostupan?

 • Projekt WiFi4EU namijenjen je građanima EU-a i posjetiteljima koji će moći besplatno pristupiti bežičnom internetu (Wi-Fi) na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, javne zgrade, biblioteke i zdravstvene ustanove u EU-u. Instaliranje pristupnih točaka za bežični internet općine i poduzeća koja se bave instaliranjem bežičnog interneta mogu financirati s pomoću vaučera koji dodjeljuje EU.

Tko se može prijaviti za dobivanje vaučera WiFi4EU?

 • Program WiFi4EU bit će dostupan tijelima javnog sektora država članica EU-a i država sudionica iz EGP-a, Norveške i Islanda. Popis subjekata koji se mogu prijaviti dogovoren je sa svakom državom članicom i javno dostupan zainteresiranim stranama. U Republici Hrvatskoj u okviru prvog poziva na podnošenje prijava moći će se prijaviti jedinice lokalne samouprave koje se nalaze na sljedećem popisu > POPIS PRIHVATLJIVIH PRIJAVITELJA WiFi4EU – RH 2018
 • Svaki prijavitelj tijekom cijelog trajanja inicijative može iskoristiti samo jedan vaučer. Stoga se JLS kojima je u okviru jednog poziva na podnošenje prijava dodijeljen vaučer ne mogu prijaviti na naknadne pozive, a JLS koje su se prijavile, ali nisu dobile vaučer mogu ponovno pokušati u slučaju naknadnog poziva.

Kako se prijaviti?

 • Prijavitelji se najprije trebaju registrirati na internetskom portalu WiFi4EU ispunjavanjem jednostavnog obrasca. Portal je otvoren od 20. ožujka 2018., a postupak registracije trajat će od 6 do 8 tjedana kako bi se općinama osiguralo dovoljno vremena za registraciju prije objave poziva.
 • Na istome portalu moći će se registrirati i dobavljači, koji će moći naznačiti gdje (tj. u kojim državama i regijama) mogu pružati svoje usluge kako bi korisnici mogli na tom popisu pronaći informacije koje im trebaju za vlastitu nabavu.
 • Prijavitelji će od 15. svibnja 2018. moći podnijeti svoju prijavu na istom portalu. Od prijavitelja se neće zahtijevati podnošenje tehničkog projekta ili dokumentacije o bežičnoj mreži koja će se instalirati. Također neće biti potrebne ni preliminarne procjene troškova od dobavljača.

Kako će se birati korisnici vaučera?

 • Korisnici će se birati prema redoslijedu podnošenja (na temelju datuma i vremena podnošenja zahtjeva, a ne trenutka registracije). U okviru prvog poziva svakoj će se zemlji dodijeliti najmanje 15 vaučera (jedan vaučer vrijedi 15 000 EUR).

Obaveze nakon odobrenja projekta?

 • Korisnik se mora pobrinuti da oprema bude instalirana i da pristupna točka za bežični internet započne raditi u roku od godinu i pol od trenutka kada mu je dodijeljen vaučer. Korisnik stoga u tom razdoblju može definirati svoj projekt i odabrati poduzeće za instaliranje bežičnog interneta koje može dovršiti instalaciju.
 • Svaki korisnik sklopit će ugovor s dobavljačem ili dobavljačima za instaliranje opreme za bežični internet po svojem izboru (u skladu s pravilima javne nabave). Komisija se neće uplitati u ugovorne odnose korisnika i njihovih dobavljača. Dobavljači se mogu registrirati na portalu bilo kada, ali najkasnije u trenutku sklapanja ugovora s korisnikom.
 • Korisnici će odabrati „središta javnog života” gdje će se instalirati pristupne točke WiFi4EU. Pristupne točke za bežični internet instalirat će se u područjima u kojima još ne postoje slične ponude besplatnog pristupa bežičnom internetu.
 • Korisnici će također moći slobodno izabrati pružatelja internetskih usluga, koji može, ali ne mora, biti isti kao i dobavljač/poduzeće za instaliranje bežičnog interneta. Pretplata na brzu širokopojasnu vezu korisnicima bi trebala omogućiti visokokvalitetnu internetsku uslugu, a korisnik se mora obvezati na pretplatu u trajanju od najmanje tri godine.

Što će se financirati vaučerom EU-a?

 • Vaučerom za WiFi4EU bit će pokriveni troškovi za opremu i instalaciju pristupnih točaka za WiFi koji su u skladu s uvjetima utvrđenima u pozivu na podnošenje prijava i u sporazumu o dodjeli bespovratnih sredstava koji se potpisuje s odabranim korisnicima. Korisnici vaučera snosit će tijekom najmanje tri godine troškove povezivosti (pretplata na internet) te održavanja i uporabe opreme.
 • Troškove natječajnog postupka (uključujući izradu specifikacije radova), uspostave potrebne periferne (eng. „backhaul”) povezivosti (npr. proširenje mreže) i troškove za dodatnu opremu koja nije izravno povezana s pristupnim točkama za WiFi (postaje za napajanje, oprema za uređenje javnih površina itd.) također mora snositi sam prijavitelj.

Kako se vaučer može unovčiti?

 • Kako bi se osiguralo da vaučer bude pravilno unovčen, dobavljač će se morati registrirati na portalu WiFi4EU i dostaviti svoje podatke (osoba za kontakt, podaci za kontakt, geografsko područje djelovanja i podaci o bankovnom računu).
 • I dobavljač i korisnik morat će potvrditi da je lokalna mreža instalirana i funkcionalna. Postupak isplate aktivirat će se nakon provjere da je lokalna mreža doista funkcionalna (daljinsko praćenje).
 • Dobavljač će potom moći zatražiti isplatu vaučera od Europske komisije, a sve nepodmirene troškove koji nisu obuhvaćeni vaučerom ili premašuju njegovu vrijednost pokrit će korisnik.
 • Korisnici mogu upotrijebiti vaučer WiFi4EU kako bi djelomično financirali određeni projekt veće vrijednosti. Svi troškovi opreme i instalacije iznad vrijednosti vaučera bit će predmet ugovora između dobavljača i korisnika.

Za ostale informacije u vezi programa i pomoć tijekom postupka prijave projekta, obratite se nam se na centar@tim4pin.hr

Izvori: www.mingo.hr, ec.europa.eu