Zakon o udrugama (NN, br. 74/14) postavlja pravni okvir koji mora biti ispunjen kod imenovanja osoba ovlaštenih za zastupanje. Sagledavanje šire slike o zastupanju i predstavljanju daje potpunu sliku o značaju ovlaštenja za zastupanje za udrugu.

Cijeli članak možete preuzeti na ovom linku.