Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.

MAGAZIN
TIM4PIN MAGAZIN 03/2022

TIM4PIN MAGAZIN 03/2022

84 stranica • ožujak 2022.

TEME

Financije i financijsko poslovanje • Fiskalna odgovornost i financijsko upravljanje • Porezi i doprinosi • Pravo • Javna nabava • Europska Unija i fondovi • Pametni gradovi • Poslovanje neprofitnih organizacija • TIM4PIN Info

PRETPLATA UKLJUČUJE

  • Mjesečno tiskano i/ili on-line izdanje
  • Aktualne poslovne informacija TIM4PIN INFO
  • Neograničen broj pisanih savjeta
  • Jednokratni popust za webinar/seminar 20%
  • Informiranje o novinama putem web stranice i T4P newsletter

TIM4PIN MAGAZIN 03/2022


Sadržaj


3

Riječ urednika

Davor Vašiček

Financije i financijsko poslovanje
5

Financijsko izvještavanje u sustavu proračuna putem nove web aplikacije

Katarina Nesterović, Hana Zoričić

Fiskalna odgovornost i financijsko upravljanje
9

Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2021. godinu za JLP/R/S, ministarstva i druga državna tijela

Ana Zorić

21

Obveze trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u sustavu fiskalne odgovornosti

Ana Zorić

Financije i financijsko poslovanje
27

Financiranje vatrogastva

Nevenka Brkić

33

Status vijeća nacionalnih manjina nakon stupanja na snagu novog Zakona o proračunu

Mladenka Karačić

Porezi i doprinosi
37

Dobrovoljna prijava inozemnih primitaka

Mirjana Mahović Komljenović

Pravo
42

Primjena Zakona o sprječavanju sukoba interesa u jedinicama lokalne samouprave

Gordana Muraja

47

Priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija za obavljanje reguliranih profesija u obrazovanju

Alan Vajda

Javna nabava
50

Jamstvo za ozbiljnost ponude u postupcima javne nabave

Ante Loboja

55

Praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Europska Unija i fondovi
57

Mogućnosti financiranja poduzetnika kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti

Davorka Žagar

61

Pregled otvorenih natječaja za sufinanciranje iz EU fondova

Pametni gradovi
63

Smart governance: kombiniranje EaaS modela nabave opreme s fondovima EU-a

Damir Juričić

Poslovanje neprofitnih organizacija
65

Financiranje udruga iz javnih izvora

Bernard Iljazović

TIM4PIN Info
72

Tim4pin INFO