Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.

MAGAZIN
TIM4PIN MAGAZIN 04/2022

TIM4PIN MAGAZIN 04/2022

88 stranica • travanj 2022.

TEME

Financije i financijsko poslovanje • Računovodstvo • Plaće i naknade • Porezi i doprinosi • Pravo • Javna nabava • Europska Unija i fondovi • Pametni gradovi • Poslovanje neprofitnih organizacija • TIM4PIN Info

PRETPLATA UKLJUČUJE

  • Mjesečno tiskano i/ili on-line izdanje
  • Aktualne poslovne informacija TIM4PIN INFO
  • Neograničen broj pisanih savjeta
  • Jednokratni popust za webinar/seminar 20%
  • Informiranje o novinama putem web stranice i T4P newsletter

TIM4PIN MAGAZIN 04/2022


Sadržaj


1

Riječ urednika

Davor Vašiček

Financije i financijsko poslovanje
5

Očekivani rast gospodarstava EU-27 i Hrvatske vrlo je neizvjestan

Davor Galinec

9

Prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za uvođenje eura

Hana Zoričić

15

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i financijskog plana za 2021. godinu

Mladenka Karačić

Računovodstvo
21

Novi Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

Katarina Nesterović

Plaće i naknade
24

Plaće i naknade lokalnih dužnosnika i njihovih zamjenika – prava i ograničenja

Nevenka Brkić

32

Zabrana novog zapošljavanja u državnim i javnim službama

35

Pravo na doplatak za djecu u 2022.godini

Sanja Rotim

Porezi i doprinosi
41

Plaćanje prireza porezu na dohodak

Mirjana Mahović Komljenović

Pravo
46

Dodatna naknada za poslove obnašanja javnih dužnosti u kontekstu sukoba interesa

Gordana Muraja

48

Diferencirane cijene ulaznica za korištenje javnih prostora

Desanka Sarvan

Javna nabava
50

Oslanjanje ponuditelja na sposobnost drugih subjekata u postupcima javne nabave

Ante Loboja

56

Praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Europska Unija i fondovi
58

Mogućnosti financiranja javnog i neprofitnog sektora kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti

Davorka Žagar

62

Pregled otvorenih natječaja za sufinanciranje iz EU fondova

Pametni gradovi
64

Smart living: Pametna isporuka društveno poticanih stanova

Damir Juričić

Poslovanje neprofitnih organizacija
70

Socio-ekonomski aspekti projektnog jačanja potencijala organizacija civilnog društva

Dejan Miljenović

TIM4PIN Info
76

Tim4pin INFO