Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.

MAGAZIN
TIM4PIN MAGAZIN 04/2023

TIM4PIN MAGAZIN 04/2023

102 stranica • travanj 2023.

TEME

Financije i financijsko poslovanje • Računovodstvo • Plaće i naknade • Porezi i doprinosi • Pravo • Javna nabava • Lokalna samouprava • Odgovori na pitanja • TIM4PIN Info

PRETPLATA UKLJUČUJE

  • Mjesečno tiskano i/ili on-line izdanje
  • Aktualne poslovne informacija TIM4PIN INFO
  • Neograničen broj pisanih savjeta
  • Jednokratni popust za webinar/seminar 20%
  • Informiranje o novinama putem web stranice i T4P newsletter

TIM4PIN MAGAZIN 04/2023


Sadržaj


1

Riječ urednika

Davor Vašiček

Financije i financijsko poslovanje
3

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i financijskog plana za 2022. godinu

Tamara Kelković Benko

8

Obveza objave financijskih planova 2023.-2025. na mrežnim stranicama

Katarina Brozić Puček, Danijela Stepić

Računovodstvo
11

Tromjesečni financijski izvještaji u sustavu proračuna

Martina Štefković, Katarina Nesterović

16

Planiranje i računovodstvo EU sredstava u JLP(R)S

Ana Polić

21

Planiranje, izvršavanje i knjiženja sredstava iz Fonda solidarnosti proračunskih korisnika državnog proračuna

Hana Zoričić, Danijela Stepić

Plaće i naknade
29

Podaci o stažu osiguranja i plaći/osnovici koji služe za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja

Sanja Rotim

37

Novo uređenje plaće i primjena Ovršnog zakona

Gordana Muraja

Porezi i doprinosi
41

Paušalno oporezivanje iznajmljivanja soba i apartmana

Mirjana Mahović Komljenović

Pravo
47

Provedba mjera evakuacije i spašavanja – prava i obveze radnika i poslodavaca

Alan Vajda

53

Novi Zakon o kazalištima - usklađivanje akata, ustroja i tijela javnih kazališta i javnih kazališnih družina

Dragan Zlatović

56

Novi Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom

Bernard Iljazović

Javna nabava
59

Jednostavna nabava s primjerom općeg akta naručitelja

Ivica Pranjić

68

Praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Lokalna samouprava
70

Provedba izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina 2023. godine

Željka Tropina

76

Poduzetnička aktivnost i drugi poslovi u kontekstu sukoba interesa lokalnih službenika i namještenika

Vesna Šiklić Odak

Odgovori na pitanja
81

Odgovori na vaša pitanja

TIM4PIN Info
86

Tim4pin INFO