Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.

MAGAZIN
TIM4PIN MAGAZIN 06/2022

TIM4PIN MAGAZIN 06/2022

92 stranica • lipanj 2022.

TEME

Financije i financijsko poslovanje • Računovodstvo • Porezi i doprinosi • Plaće i naknade • Pravo • Javna nabava • Lokalna samouprava • Poslovanje neprofitnih organizacija

PRETPLATA UKLJUČUJE

  • Mjesečno tiskano i/ili on-line izdanje
  • Aktualne poslovne informacija TIM4PIN INFO
  • Neograničen broj pisanih savjeta
  • Jednokratni popust za webinar/seminar 20%
  • Informiranje o novinama putem web stranice i T4P newsletter

TIM4PIN MAGAZIN 06/2022


Sadržaj


3

Riječ urednika

Davor Vašiček

Financije i financijsko poslovanje
5

Novi izazovi za gospodarstva Europske unije

Davor Galinec

Računovodstvo
12

Računovodstvene i financijske pripreme za uvođenje eura kao službene valute

Hana Zoričić, Danijela Stepić

21

Rashodi za zaposlene u sustavu proračuna

Mladenka Karačić

Porezi i doprinosi
26

Porezno motrište uvođenja eura kao službene valute u RH

Mirjana Mahović Komljenović

Plaće i naknade
31

Uvećanja plaća i materijalnih prava za službenike i namještenike u javnom sektoru

Dražen Opalić

Pravo
34

Godišnji odmori u javnim službama u 2022. godini

Vesna Šiklić Odak

41

Novi Pravilnik o ovlaštenjima za obavljanje poslova zaštite na radu

Alan Vajda

44

Novi Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

Gordana Muraja

48

Dopunski rad u sustavu mirovinskog osiguranja

Sanja Rotim

54

Ovlaštenja tajnika neprofitnih i proračunskih organizacija

Dragan Zlatović

Javna nabava
60

Primjeri društveno odgovorne javne nabave u sektoru graditeljstva

Kristina Zovko

64

Izmjene ugovora o javnoj nabavi radova u situaciji poremećaja cijena građevinskog materijala i proizvoda na tržištu

Ivica Pranjić

71

Praksa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

73

Pregled otvorenih natječaja za sufinanciranje iz EU fondova

Lokalna samouprava
74

Javna usluga parkiranja

Desanka Sarvan

Poslovanje neprofitnih organizacija
76

Osnivanje udruge

Bernard Iljazović

80

Tim4pin INFO