Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.

MAGAZIN

INDEX TEMA


Porezi i doprinosi • Porez na dohodak


Nove odredbe Pravilnika o porezu na dohodak

Mirjana Mahović Komljenović • TIM4PIN MAGAZIN 2/2024 • str. 100

Poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak građana za 2023. godinu

Mirjana Mahović Komljenović • TIM4PIN MAGAZIN 2/2024 • str. 100

Utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak od nesamostalnog rada za 2023. godinu

Mirjana Mahović Komljenović • TIM4PIN MAGAZIN 12/2023 • str. 100

Obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada od 1. siječnja 2024. godine

Mirjana Mahović Komljenović • TIM4PIN MAGAZIN 12/2023 • str. 100

Učinci novog poreznog zakonodavstva na plaće

Željko Dominis • TIM4PIN MAGAZIN 11/2023 • str. 96

Najavljene izmjene Zakona o porezu na dohodak

Mirjana Mahović Komljenović • TIM4PIN MAGAZIN 07-08/2023 • str. 94

Isplata povrata poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po godišnjem obračunu za 2022. godinu

Danka Mihavljević • TIM4PIN MAGAZIN 06/2023 • str. 98

Godišnji obračun poreza i podnošenje prigovora na privremeno porezno rješenje za 2022. godinu

Mirjana Mahović Komljenović • TIM4PIN MAGAZIN 06/2023 • str. 98

Novine u oporezivanju dohotka u 2023. godini

Mirjana Mahović Komljenović • TIM4PIN MAGAZIN 02/2023. • str. 102

Inventurne razlike – računovodstveno i porezno postupanje

Davor Vašiček • TIM4PIN MAGAZIN 01/2023. • str. 110

Godišnji obračun poreza na dohodak od nesamostalnog rada za 2022. godinu

Mirjana Mahović Komljenović • TIM4PIN MAGAZIN 12/2022 • str. 106

Izmjene Pravilnika o porezu na dohodak i povećanje neoporezivih primitaka

Mirjana Mahović Komljenović • TIM4PIN MAGAZIN 11/2022 • str. 92

Novi neoporezivi iznosi naknada, nagrada i darova od 1. listopada 2022.godine

TIM4PIN MAGAZIN 10/2022 • str. 102

Namirenje nedostajućih sredstava JLP(R)S za povrat poreza na dohodak i prireza po godišnjem obračunu za 2021. godinu

Andrea Kocelj • TIM4PIN MAGAZIN 09/2022 • str. 102

Podnošenje prigovora na privremeno porezno rješenje za 2021. godinu

TIM4PIN MAGAZIN 07-08/2022 • str. 96

Utvrđivanje inozemnih primitaka po službenoj dužnosti

Mirjana Mahović Komljenović • TIM4PIN MAGAZIN 05/2022 • str. 92

Porezni aspekt darovanja (donacija) u 2022. godini

Bernard Iljazović • TIM4PIN MAGAZIN 05/2022 • str. 92

Plaćanje prireza porezu na dohodak

Mirjana Mahović Komljenović • TIM4PIN MAGAZIN 04/2022 • str. 88

Dobrovoljna prijava inozemnih primitaka

Mirjana Mahović Komljenović • TIM4PIN MAGAZIN 03/2022 • str. 84

Poseban postupak i podnošenje Obrasca ZPP-DOH građana za 2021.godinu

Mirjana Mahović Komljenović • TIM4PIN MAGAZIN 02/2022 • str. 109