Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića.

MAGAZIN

INDEX TEMA


Plaće i naknade • Službenici i namještenici


Novi Zakon o državnim službenicima

Bernard Iljazović • TIM4PIN MAGAZIN 3/2024 • str. 96

Nezakonitost općih akata važnih za položaj radnika u JLS u praksi VUS RH

Gordana Muraja • TIM4PIN MAGAZIN 07-08/2023 • str. 94

Materijalna prava lokalnih dužnosnika

Željka Tropina • TIM4PIN MAGAZIN 06/2023 • str. 98

Provedba postupka prijave ozljede na radu za državne službenike i namještenike

Alan Vajda • TIM4PIN MAGAZIN 05/2023 • str. 96

Odgovornost državnih i lokalnih službenika za povrede službene dužnosti

Bernard Iljazović • TIM4PIN MAGAZIN 05/2023 • str. 96

Poduzetnička aktivnost i drugi poslovi u kontekstu sukoba interesa lokalnih službenika i namještenika

Vesna Šiklić Odak • TIM4PIN MAGAZIN 04/2023 • str. 102

Uvećanje plaće javnih službenika i namještenika za 0,5% na ostvareni radni staž

Vesna Šiklić Odak • TIM4PIN MAGAZIN 12/2022 • str. 106

Materijalna prava lokalnih službenika i namještenika

Vesna Šiklić Odak • TIM4PIN MAGAZIN 09/2022 • str. 102

Smjenski rad u državnim i javnim službama

Gordana Muraja • TIM4PIN MAGAZIN 09/2022 • str. 102

Godišnji odmori državnih službenika i namještenika

Vesna Šiklić Odak • TIM4PIN MAGAZIN 07-08/2022 • str. 96

Uvećanja plaća i materijalnih prava za službenike i namještenike u javnom sektoru

Dražen Opalić • TIM4PIN MAGAZIN 06/2022 • str. 92

Godišnji odmori u javnim službama u 2022. godini

Vesna Šiklić Odak • TIM4PIN MAGAZIN 06/2022 • str. 92

Ovlaštenja tajnika neprofitnih i proračunskih organizacija

Dragan Zlatović • TIM4PIN MAGAZIN 06/2022 • str. 92

Plaće i naknade lokalnih dužnosnika i njihovih zamjenika – prava i ograničenja

Nevenka Brkić • TIM4PIN MAGAZIN 04/2022 • str. 88